Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Загальні відомості

Журнал «Економіка України» був заснований у 1958 р. (відтоді й до грудня 1991 року, до моменту набуття Україною незалежності, навивався «Економіка Радянської України»). За весь період свого існування, понад 60 років, журнал був і залишається провідним виданням, на сторінках якого друкуються наукові висококваліфіковані матеріали з усіх сфер економічної науки. Авторами журналу є знані вітчизняні вчені-економісти, науковці- початківці й відомі іноземні вчені й фахівці у галузі економіки. У різні часи головними редакторами журналу були академік Академії наук України Лукінов І.І., академік НАН України Пирожков С.І.
З 2007 року головним редактором журналу є академік НАН України, професор, доктор економічних наук, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Геєць Валерій Михайлович.
Редакційна колегія журналу представлена відомими вченими-економістами. До її складу входять 10 академіків, 8 членів-кореспондентів, 4 іноземних члени, які репрезентують Польщу, Болгарію, Грузію і Китай.

-->