Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

До уваги авторів

Редколегіями наукових фахових журналів “Економіка України” і “Економіка і прогнозування”, засновником яких є Інститут економіки та прогнозування НАН України, вирішено консолідувати досвід і зусилля і об’єднати з ІІ півріччя поточного року ці два наукових видання в журналі «Економіка України», тематика якого розширюється за рахунок нових рубрик. Запрошуємо надсилати свої наукові доробки в журнал «Економіка України» за такими напрямами:

▪ стратегічні прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі;

▪ економіко-математичні методи і моделі прогнозування;

▪ дослідження кон’юнктури ринків, структурних змін, соціально-економічної динаміки;

▪ проблеми інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку;

▪ висвітлення актуальних питань економічної політики із конкретними рекомендаціями.

Впевнені такий крок відкриє розширене «вікно можливостей» і для журналу, і для авторів.