Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Рубрики журналу

1. Українська економіка під час воєнної агресії РФ і в період післявоєнного відновлення

2. Вступ України до Європейського Союзу: економічний аспект

3. Проблеми економічної теорії

4. Економічна безпека та її складові

5. Управління економікою та її інституційне забезпечення

6. Економічне моделювання і прогнозування

7. Просторовий розвиток і децентралізація управління

8. Економічна політика і стратегія розвитку

9. Фінанси. Податки. Інвестиції

10. Економіка агропродовольчої сфери і розвиток сільських територій

11. Сталий та інклюзивний розвиток, економіка природокористування і «зелений перехід»

12. Ринок, прогноз і кон’юнктура

13. Корпоративне управління і менеджмент в економіці

14. Цифрова трансформація, інформаційна і шерингова економіка

15. Технологічні зміни, інноваційний розвиток і економіка знань

16. Зарубіжний досвід управління економічними процесами

17. Економіка зарубіжних країн

18. Світогосподарські зв’язки: тенденції розвитку

19. Соціальні трансформації і соціальна сфера, демографія та економіка праці

20. Історія економічної думки і теоретичні парадигми розвитку економіки України

21. Правове регулювання розвитку економіки України

22. Економічна освіта і розвиток людського капіталу

23. Наукові дискусії

24. Критика і бібліографія

25. Наукове життя