Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ШУБРАВСЬКА Олена Василівна

професор, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Адреса - вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
Посада - завідувачка відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі
E-Mail - shubravska@gmail.com
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-2109-9308
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nrvQts4AAAAJ