Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ПОПАДИНЕЦЬ Назарій Миколайович

доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Навчально-науковий інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Адреса - вул. Горбачевського, 18, 79044, Львів, Україна
Посада - доцент кафедри економіки і маркетингу
E-Mail - popadynets.n@gmail.com
Research ID : R-6226-2017
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-7556-6135
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=t_5aM5kAAAAJ&hl=uk
-->