Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

МЕЛЬНИК Мар'яна Іванівна

професор, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Адреса - вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна
Посада - завідувачка відділу просторового розвитку
E-Mail - mar.melnyk@gmail.com
Research ID : -
OrcID : https://orcid.org/0000-0001-8869-8666
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=G-w3mlQAAAAJ&hl=uk