Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ШАМІЛЕВА Лариса Леонідівна

доцент, кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Інститут економіки промисловості НАН України
Адреса - вул. Марії Капніст, 2, 03057, Київ, Україна
Посада - провідний науковий співробітник відділу економічних проблем соціальної політики
E-Mail - larisashamileva2017@gmail.com
Research ID : Q-1860-2018
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-4738-0728
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=hXDlENAAAAAJ&hl=ru