Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ХАНДІЙ Олена Олексіївна

професор, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Інститут економіки промисловості НАН України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Адреса - вул. Марії Капніст, 2, 03057, Київ, Україна, вул. Іоанна Павла ІІ, 17, 01042, Київ, Україна
Посада - провідний науковий співробітник відділу економічних проблем соціальної політики, завідувачка кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу
E-Mail - alkhandiy@ukr.net
Research ID : H-4022-2018
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-7926-9007
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1uno69EAAAAJ
-->