Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ПУСТОВОЙТ Олег Валентинович

доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Адреса - вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
Посада - провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
E-Mail - avvit@ukr.net
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-2095-064X
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=jS6QDTsAAAAJ&hl=uk