Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

БІЛОРУС Олег Григорович

професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Адреса - вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
Посада - головний науковий співробітник
E-Mail - o.bilorus@gmail.com
Research ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074285600
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-0731-5649
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=7p1Z0dQAAAAJ&hl=ru&oi=ao
-->