Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ХВЕСИК Михайло Артемович

професор, академік НААН України, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Адреса - бульв. Тараса Шевченка, 60, 01032, Київ, Україна
Посада - директор
E-Mail - reception@ecos.kiev.ua
Research ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195964091
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-4306-4904
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=o9wfBZUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
-->