Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

НЕБРАТ Вікторія Василівна

старший науковий співробітник, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Адреса - вул. Панаса Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
Посада - завідувачка відділу економічної історії
E-Mail - victoria_nebrat@ukr.net
Research ID : GOG-8799-2022
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-5419-3181
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jYLMa2wAAAAJ