Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ЧЕРЕВАТСЬКИЙ Данило Юрійович

старший науковий співробітник, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Інститут економіки промисловості НАН України
Адреса - вул. Марії Капніст, 2, 03057, Київ, Україна
Посада - завідувач відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу
E-Mail - cherevatskyi@nas.gov.ua
Research ID : http://www.researcherid.com/rid/C-3166-2018
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-4038-6393
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=pZfUW8kAAAAJ&hl=uk
-->