Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ДИБА Михайло Іванович

професор, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Адреса - пр. Перемоги, 54/1, 03057, Київ, Україна
Посада - директор Інституту розвитку фінансового бізнесу
E-Mail - dyba_m@ukr.net
Research ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204024549
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-2007-9572
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=SUSLc78AAAAJ&hl=ru
-->