Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ГЕРНЕГО Юлія Олександрівна

доцент, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Адреса - пр. Перемоги, 54/1, 03057, Київ, Україна
Посада - доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу
E-Mail - iuliiagern@ukr.net
Research ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57148192200
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-4929-0411
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=c2ApX-oAAAAJ&hl=ru
-->