Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ПРОКОПЕНКО Катерина Олексіївна

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Адреса - вул. П. Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
Посада - провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі
E-Mail - k_prokopenko@ukr.net
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-1456-4432
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uXOyD-oAAAAJ