Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ЯНОВСЬКА Вікторія Петрівна

професор, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Державний університет інфраструктури та технологій
Адреса - вул. Івана Огієнка, 19, 03049, Київ, Україна
Посада - завідувачка кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
E-Mail - v_yanovska@ukr.net
Research ID : AAE-9070-2019
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-0648-3643
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=phHqHiEAAAAJ&hl=uk