Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ТИМЕЧКО Ірина Романівна

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
Адреса - вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна
Посада - старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики
E-Mail - tymi@ukr.net
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-7022-9412
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=gm6CSlEAAAAJ&hl=ru