Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ПІДОРИЧЕВА Ірина Юріївна

доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Інститут економіки промисловості НАН України
Адреса - вул. Марії Капніст, 2, 03057, Київ, Україна
Посада - завідувачка відділу проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості
E-Mail - pidoricheva@nas.gov.ua
Research ID : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217304933
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-4622-8997
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=UYiZdgoAAAAJ
-->