Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ІСАНШИНА Галина Юріївна

(Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Донбаська державна машинобудівна академія
Адреса - вул. Академічна, 72, 84313, Краматорськ, Донецька обл., Україна
Посада - ст. викладач кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки
E-Mail - isanshina_galina@ukr.net
Research ID : AAX-9519-2020
OrcID : https://orcid.org/0000-0001-5868-5733
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=InJd0qgAAAAJ&hl=ru
-->