Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ПАТИЦЬКА Христина Олегівна

кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
Адреса - вул. Козельницька, 4, Львів, 79026
Посада - с. н. с. відділу регіональної фінансової політики
E-Mail - pelechata@meta.ua
OrcID : http://orcid.org/0000-0003-2871-7540
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=XoXHCtwAAAAJ&hl=uk