Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ХРАПУНОВА Яна Володимирівна

кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Інститут системних статистичних досліджень
Адреса - вул. Антоновича, 20, оф. 18, 01004, Київ, Україна
Посада - докторант кафедри математичного моделювання та статистики
E-Mail - yakhrapunova@gmail.com
Research ID : AAY-6006-2020
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-6311-3235
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=Ino-YV0AAAAJ&hl=uk