Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

МАРМАЗОВ Василь Євгенович

доцент, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Київський університет права НАН України
Адреса - вул. Доброхотова, 7-A, 03142, Київ, Україна
Посада - професор кафедри міжнародного та порівняльного права
E-Mail - vmarmazov@yahoo.com
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-6658-3726