Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

СМІРНОВ Роман Георгійович

професор, доктор філософії, професор математики (Канада)
Публікації в журналі
Місце роботи - Університет Делхаузі
Адреса - Галіфакс, Нова Шотландія, Канада
Посада - професор математики і статистики
E-Mail - roman.smirnov@dal.ca
OrcID : https://orcid.org/0000-0001-5971-8541
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=32oc6pYAAAAJ&hl=en
-->