Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

БЛИЗНЮК Вікторія Валеріївна

старший науковий співробітник, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Адреса - вул. П. Мирного, 26, 01011, Київ, Україна
Посада - завідувачка відділу соціально-економічних проблем праці
E-Mail - vikosa72@gmail.com
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-2265-4614
Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=8n00XH4AAAAJ&hl=uk