Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

БАРВІНОК Аліна Станіславівна

кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Адреса - просп. Перемоги, 54/1, 03057, Київ, Україна
Посада - старший науковий співробітник
E-Mail - alinabarvinok1990@gmail.com
OrcID : https://orcid.org/0000-0002-8047-3478