Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

КОРЖУНОВА Наталія Володимирівна

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Адреса - бул. Тараса Шевченка, 60, 01032, Київ, Україна
Посада - провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку
E-Mail - nata7vk@gmail.com
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-0075-7284
Google Scholar : https://scholar.google.co m.ua/citations?user=nJ OBXc0AAAAJ&hl=uk
-->