Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

ЧОРНОУС Галина Олександрівна

професор, доктор економічних наук (Україна)
Публікації в журналі
Місце роботи - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Адреса - вул. Васильківська, 90-A, 03022, Київ, Україна
Посада - професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету
E-Mail - Galyna.Chornous@knu.ua
Research ID : 57194528334
OrcID : https://orcid.org/0000-0003-4889-1247
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=7oAlWOEAAAAJ&hl=uk&oi=ao