Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

Редакційна колегія

ГЕЄЦЬ Валерій Михайловичголовний редактор, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (Україна)
КОРНІЄНКО Ірина Всеволодівназаступник головного редактора, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (Україна)
АМОША Олександр Івановичакадемік НАН України, доктор економічних наук, професор, Інститут економіки промисловості НАН України (Україна)
БИСТРЯКОВ Ігор Костянтиновичдоктор економічних наук, професор, ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” (Україна)
БІЛОРУС Олег Григоровичакадемік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
БОБУХ Ірина Миколаївнадоктор економічних наук, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (Україна)
БОРЗЕНКО Олена Олександрівнадоктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
БОРОДІНА Олена Миколаївначлен-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (Україна)
ВИШНЕВСЬКИЙ Валентин Павловичакадемік НАН України, доктор економічних наук, професор, Інститут економіки промисловості НАН України (Україна)
ДАНИЛИШИН Богдан Михайловичакадемік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна)
ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівнаакадемік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, ДННУ “Академія фінансового управління” (Україна)
ЗАЯЦЬ Тетяна Анатоліївнадоктор економічних наук, професор, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (Україна)
ЗВЄРЯКОВ Михайло Івановиччлен-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Одеський національний економічний університет (Україна)
ЗИМОВЕЦЬ Владислав Вікторовичдоктор економічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (Україна)
ІГНАТЮК Анжела Іванівнадоктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
КІНДЗЕРСЬКИЙ Юрій Вікторовичдоктор економічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
КОЛОДКО Гжегож Вітольд професор, Центр економічних досліджень трансформації, інтеграції та глобалізації «TIGER» при Університеті Козмінського (Польща)
КОРАБЛІН Сергій Олександровиччлен-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (Україна)
КРАВЦІВ Василь Степановичдоктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Україна)
КУДРЯШОВ Василь Павловичдоктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ "Академія фінансового управління" (Україна)
ЛУПЕНКО Юрій Олексійовичакадемік НААН України, доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна)
МАЗАРАКІ Анатолій Антоновичакадемік НАПН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Державний торговельно-економічний університет (Україна)
МАНЦУРОВ Ігор Германовиччлен-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Інститут системних статистичних досліджень (Україна)
МІНАСЯН Гарабед доктор економічних наук, професор, Інститут економічних досліджень Болгарської академії наук (Болгарія)
МОЛДАВАН Любов Василівнадоктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (Україна)
НИКИФОРУК Олена Ігорівнадоктор економічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
ПАНЧЕНКО Євген Григоровичдоктор економічних наук, професор, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (Україна)
ПАПАВА Владімер академік Національної академії наук Грузії, доктор економічних наук, професор, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія)
СІДЕНКО Володимир Романовиччлен-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
СКРИПНИЧЕНКО Марія Іллівначлен-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)
СЯОЮН Хуанг доктор економічних наук, професор, Вища школа Китайської академії суспільних наук (Китай)
ТАРАСЕВИЧ Віктор Миколайовичдоктор економічних наук, професор, Український державний університет науки і технологій (Україна)
УСТИМЕНКО Володимир Анатолійовиччлен-кореспондент НАН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, Президії НАН України (Україна)
ХВЕСИК Михайло Артемовичакадемік НААН України, доктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (Україна)
ШУМСЬКА Світлана Степанівнадоктор економічних наук, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Україна)