Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2020

Ekon Ukr. 2020 (6): 73–82
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.06.073

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 911.32

JEL:

МІРГАСАН СЕЇДЗАДЕ МІРХАШІМ ОГЛУ 1

1Державний митний комітет Республіки Азербайджан, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН


Державне регулювання ринкових цін полягає у встановленні контролю за ними, який зазвичай здійснюється у вигляді верхньої та нижньої межі цін. Найвищі рівні цін використовуються державою для контролю за собівартістю продукції. У принципі, найвищий рівень цін обмежує виробництво певного товару. Ці примусові ціни встановлюються нижче балансової ринкової ціни. Як і нижні межі цін, найвищі ціни запроваджуються для контролю ринку і захисту споживачів. Цінова стратегія полягає у визначенні відносного рівня цін з урахуванням факторів впливу і реалізації відповідних робочих цілей у конкретних специфічних умовах. Цінова стратегія забезпечує системне відображення управлінських елементів для отримання прибуткового результату. До цих елементів включено основні цілі: ціни (зростання прибутку), рівень відносної цільової вартості (собівартість, пов’язана з конкуренцією або клієнтом), у тому числі внутрішні та зовнішні фактори, що мають місце в бізнесі. З урахуванням цього розглянуто формування цінової політики в умовах ринкової економіки на основі світової практики.


Ключові слова:контроль за цінами; нижня межа цін; верхня межа цін; державне втручання в ціноутворення

Оригінал cтатті російською мовою (cтор. 73 - 82)
Стаття надійшла до редакції 18 травня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Tregarthen H.D., Rittenberg L. Macroeconomics. MacMillian.
2. Millard P., Gallegos V.K. Politics & Economics: Price Caps Ail Venezuelan Economy // The Wall Street Journal. — 2006. — 15 Feb.
3. Simon R. Chavez Threatens to Jail Price Control Violators // The New York Times. — 2007. — 17 Feb.
4. Kienzler M., Kowalkowski B.J. Pricing strategy: A review of 22 years of marketing research // Journal of Business Research. — 2017. — Vol. 78. — P. 101—110.
5. Аллахвердиев Г., Кафаров К., Ахмедов А. Государственное регулирование национальной экономики. — Баку : Экономический Университет, 2007, —564 с.
6. Алекперова Ф., Нуралиева Р.Г., Аббасова Н.Г., Кулиев К. Ценообразование. — Баку : АГНА, 2015, — 252 с.