Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2020

Ekon Ukr. 2020 (9): 21–36
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.09.021

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 330.4

JEL:

ПОПОВА Алла Олександрівна1, ЛОХОНЯ Олександр Іванович

1НВПЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/


НАУКА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ


Аналіз досягнень багатьох країн світу –– економічних лідерів надає можливість зробити однозначний висновок: наука в сучасному середовищі є стратегічно важливим ресурсом держави, а рівень науково-технічного розвитку країни формує одну із складових національної безпеки.
Українська економіка протягом 30-річного періоду її реформування зазнала глибокого занепаду, тоді як економіки багатьох провідних країн світу демонструють високі темпи зростання, що забезпечує гідний рівень добробуту їх громадян. Результати досліджень доводять, що надзвичайно важливу роль у розвитку економіки держав в умовах нинішнього глобалізованого світу відіграє наука –– завдяки розробці, вдосконаленню і створенню високопродуктивної техніки, новітніх технологій та забезпеченню інноваційного розвитку і високої ефективності виробництва конкурентоспроможної продукції на підприємствах для внутрішнього споживання і на експорт.
Статистичні дані свідчать про мізерність коштів, які виділяють на здійснення наукових досліджень і розробок в Україні за всіма існуючими джерелами їх фінансування. Проведені аналітичні дослідження виявили катастрофічне відставання України від країн з високорозвинутою економікою за обсягами фінансування науки, показниками наукомісткості ВВП, обсягами виробництва і експорту високотехнологічної продукції, надходженнями грошових ресурсів від експорту продукції та послуг у розрахунку на 1 особу населення, що обумовлено, перш за все, занепадом вітчизняної науки.
Зроблено висновок, що в системі стратегічних державних заходів щодо забезпечення життєво необхідного зростання економіки, підвищення рівня добробуту громадян, майбутнього України, пріоритетним напрямом необхідно визнати невідкладне відновлення розвитку науки до її нинішнього рівня в економічно розвинутих країнах.


Ключові слова:наука; наукові дослідження; інноваційний розвиток; наукомісткість; експорт товарів; високотехнологічна продукція

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 21 - 36)
Стаття надійшла до редакції 22 червня 2020 р.

Список використаної літератури

1. Залознова Ю.С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку // Економіка України. –– 2018. –– № 3. –– С. 49––68.
2. Кіндзерський Ю.В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання // Економіка України. –– 2016. –– № 12. –– С. 22––46.
3. Гриценко А.А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку // Економіка і прогнозування. –– 2016. –– № 2. –– С. 9––23.
4. Єщенко П.С. Від депресії до активізації зростання в економічній і соціальній сферах України // Економіка України. –– 2018. –– № 2. –– С. 3––20.
5. Бажал Ю. Роль економічної науки в Українських реформах : мат. Круглого столу, 2017 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15531/Bazhal_Rol_ekonomichnoi_nauky.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 23.07.2020).
6. Бажал Ю. Основне протиріччя науково-технічної сфери української економіки // Статистика України. –– 1999. –– № 4. –– С. 17––23.
7. Федулова Л., Пашута М. Розвиток національної інноваційної системи України // Економіка України. –– 2005. –– № 4. –– С. 35––47.
8. Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. –– 1999. –– № 5. –– С. 8––11.
9. Звєряков М. Про зміну моделі економічного розвитку // Економіка України. –– 2015. –– № 6. –– С. 41––49.
10. Семиноженко В. Навіщо Україні потрібно розвивати свою науку? // День. –– 2020. –– № 22-23 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/navishcho-ukrayini-potribno-rozvyvaty-svoyu-nauku (дата звернення: 22.07.2020).
11. Гродзинський Д. Нерозсудливість або чийсь задум? // Дзеркало тижня. –– 2013. –– № 7. –– С. 11.
12. Мазур В.Л. Проблеми промислової політики в Україні // Економіка України. –– 2016. –– № 12. –– С. 47––60.