Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2021

Ekon Ukr. 2021 (4): 68–87
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.04.068

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

УДК 338.49

JEL: H76

ДУЛЬСЬКА Ірина Василівна1

1Інститут економіки та прогнозування НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2657-8375


МОЖЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ


Досліджено напрями, важелі розширення діджиталізації сфер діяльності територіальних громад та органів місцевого самоврядування в Україні, які в умовах реформ децентралізації та адміністративно-територіального устрою дістали значний обсяг повноважень, з огляду на наявні технологічні, інституційні, фінансові передумови. Досліджено досвід діяльності органів місцевого самоврядування з розширення діапазону застосування діджиталізації територіальних громад для їх смарт-спеціалізації та пошуку джерел фінансування проєктів розвитку цифрової інфраструктури. Так, значна їх частка планує створити e-реєстри своїх ресурсів (людських (демографічних), природних, земельних, нерухомості, бізнесу, рекреаційно-туристичних тощо) з ряду причин: 1) у результаті адміністративної реформи (укрупнення мережі районів) виникла необхідність перерозподілу активів між райрадами реорганізованих районів (було 490 од.) та укрупнених новостворених (стало 136 од.); 2) продовжується реформа децентралізації з перерозподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та райрадами і між ними та ОТГ на території новостворених районів; 3) триває процес перетворення проєктних територіальних громад (1473 од.) в ОТГ шляхом створення нових або приєднання до існуючих ОТГ; 4) перерозподіляються повноваження між новими органами місцевого самоврядування і територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в рамках їх перетворення на органи за типом префектур (з контролю дотримання законодавства). Труднощі правонаступництва юридичних осіб з переданням майна, земель зумовлені тим, що після місцевих виборів 25 жовтня 2020 р. нові органи самоврядування створено, а законодавство щодо правонаступництва не прийняте (існує в статусі проєкту Закону України), тоді як зміни до Бюджетного кодексу України, згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм України та формуванням нових суб'єктів влади на рівні ОТГ, законодавчо внесено. Діджиталізація територіальної громади також є особливо важливою в період пандемії COVID-19, коли в онлайн масово переходять сектори, які задовольняють базові потреби сучасної людини, мінімізуючи необхідність виходити з дому для забезпечення життєдіяльності, реалізації бізнесу та продуктивної діяльності.


Ключові слова:діджиталізація; смарт-спеціалізація; територіальні громади; органи місцевого самоврядування; об'єднані територіальні громади; цифрова інфраструктура; регіональний соціально-економічний розвиток; адміністрування розвитку

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 68 - 87)
Стаття надійшла до редакції 8 лютого 2021 р.

Список використаної літератури

1. Інклюзивний сільський розвиток в Україні : моногр. ; [за ред. О.М. Бородіної] / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». –– К., 2020. – 257 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ief.org.ua/docs/mg/330.pdf
2. Політика сільського розвитку на базі громад : наук. доп. ; [за ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи, О.Л. Попової] / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 70 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ief.org.ua/docs/sr/291.pdf
3. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети України ; [наук. ред. В.С. Кравців] / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2018. – 157 с.
4. Цифрове врядування : моногр. ; [О.В. Карпенко, Ж.З. Денисюк, В.В. Наместнік та ін.] ; [за ред. О.В. Карпенка]. – К. : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. – 336 с.
5. Третяк Я. Галузі майбутнього: «розумні» міста та будинки / mind. – 2018. – 11 вер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mind.ua/publications/20188390-galuzi-majbutnogo-rozumni-mista-ta-budinki (дата звернення: 26.12.2020).
6. Ивженко Д. В Google Maps появился слой, который показывает число зараженных коронавирусом. В Украине тоже / ain. – 2020. – 24 сент. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ain.ua/2020/09/24/google-maps-pokazyvaet-kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom/ (дата звернення: 26.12.2020).
7. The Network Readiness Index 2020 : Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy ; [S. Dutta, B. Lanvin (Eds.)] / Portulans Institute [Електронний ресурс]. – Режим доступу : networkreadinessindex.org/wp-content/uploads/2020/11/NRI-2020-V8_28-11-2020.pdf
8. Криклій В. Реформа Укрпошти, що отримає держава та люди? / НВ Бізнес. – 2020. – 26 трав. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nv.ua/ukr/biz/experts/ukrposhta-i-bankivski-poslugi-chomu-ce-garna-ideya-tochka-zoru-ministra-infrastukturi-novini-ukrajini-50090400.html (дата звернення: 05.01.2021).
9. Прядко О. Фото в подтверждение. Что даст Украине инвентаризация сельхозугодий и как это сделать / Фокус. – 2018. – 6 апр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : focus.ua/economics/3951512018-04-06 (дата звернення: 14.12.2020).
10. Полунина Д. Хроника пожара в доме престарелых: как трагедия в Харькове вскрыла сеть нелегальных бизнесов / pgЭксклюзив. – 2021. – 22 янв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : thepage.ua/exclusive/hronika-pozhara-v-dome-prestarelyh-kak-tragediya-v-harkove-vskryla-set-nelegalnyh-biznesov (дата звернення: 01.02.2021).