Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 5/2021

Ekon Ukr. 2021 (5): 91–94

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

УДК

JEL:

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович1

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-2895-6114


РЕФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ


Наприкінці 2020 р. міжнародна команда дослідників видала в Празі англомовну книгу «Reformation: the Success of Europe and a Chance for Ukraine». Автори книги не просто досліджують позитивний вплив Реформації на розвиток Європи та світу, а й показують, як запровадження принципів Реформації може привести до ефективних економічних реформ в Україні. Україні потрібні нові реформи, які б змінили внутрішні основи розвитку держави, створили умови для роботи економіки на благо всього суспільства, забезпечили рівність перед законом для всіх. Крім високого рівня теоретичних і економіко-філософських узагальнень книга містить практичні рекомендації для України, що системно втілюються українськими авторами в наше повсякдення. Публікація цієї книги в Чеській Республіці, яка є членом ЄС, англійською мовою надасть можливість західному читачеві краще ознайомитися з професійною і солідно обґрунтованою точкою зору провідних українських та іноземних науковців щодо розвитку системи європейських цінностей в Україні.


Ключові слова:

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 91 - 94)
Стаття надійшла до редакції 21 квітня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Kistersky L., Romanenko O. Scientific Editors. "Reformation: the Success of Europe and a Chance for Ukraine". – Prague, Check Republic : Coretex CZ SE, 2020. – 300 p.
2. Реформація: успіх Європи і шанс для України : моногр. ; [за ред. Р. Шеремети, О. Романенко]. – К. : Самміт-Книга, 2017. – 254 с.
3. Геєць В.М. Досвід і уроки реформації – шанс для України // Економіка України. – 2017. – № 12. – С. 99–102.