Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 5/2021

Ekon Ukr. 2021 (5): 95–96

ЮВІЛЕЇ

УДК

JEL:


До 80-річчя ПРОФЕСОРА В.В. ОСКОЛЬСЬКОГО


25 травня 2021 р. виповнюється 80 років відомому економісту, засновнику і організатору першої в Україні фондової біржі, професору, Заслуженому економісту України Валентину Володимировичу Оскольському.
В.В. Оскольський народився в місті Краматорську Донецької області в сім’ї робітників. Після закінчення у 1961 р. Краматорського машинобудівного технікуму працював токарем, а згодом техніком-конструктором на Старокраматорському машинобудівному заводі. У 1968 р. закінчив Київський інститут народного господарства. Обіймав посади заступника директора Київського заводу електротранспорту, з часом директора заводу «Супутник» у Києві. З 1977 р. працював на державній службі, спершу на посаді керівника планово-фінансового управління Головного управління з іноземного туризму при Раді Міністрів Української РСР, а з 1981 по 1991 р. –– в апараті Уряду України, де пройшов шлях від старшого референта до заступника завідуючого економічним відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України. На цих посадах він проявив себе як талановитий стратег, докладаючи активних творчих зусиль до становлення ринкових відносин в Україні.
В.В. Оскольський є співавтором прийнятого Верховною Радою України у 1991 р. ключового для розвитку ринку Закону України «Про цінні папери і фондову біржу». Він є ідеологом і фундатором одного з базових сегментів ринкової економіки країни –– ринку цінних паперів. Після проголошення незалежності України саме Валентин Володимирович у 1991 р. створив першу в країні Українську фондову біржу (УФБ), головою правління якої залишається дотепер. Під його керівництвом уперше сформовано концептуальне бачення фондового ринку в Україні, а його науково-методичні розробки з питань організації ринку цінних паперів стали вагомим внеском у теорію ринкової економіки і практику біржової діяльності. Робота В.В. Оскольського на чолі УФБ набула міжнародного визнання. У 1997 р. УФБ стала членом Федерації Євро-Азійських фондових бірж, а ювіляр входить до складу виконавчого комітету цієї організації, а у 2002 р. обирався її віце-президентом. За його ініціативи Українська фондова біржа у 1993 р. виступила співзасновником Київського славістичного університету. В.В. Оскольський був обраний головою наглядової ради університету, а у 1995 р. –– завідувачем кафедри цінних паперів факультету економіки та менеджменту. Його нестандартне мислення і творчий підхід до організації навчального процесу проявилися, зокрема, у створенні на базі УФБ студентської біржі, що стала осередком практичної підготовки майбутніх фахівців ринку цінних паперів.
Глибокі професійні знання та досвід В.В. Оскольського лягли в основу підготовлених ним особисто і під його науковою редакцією інноваційних праць з питань фондового ринку, зокрема, підручника «Фондовий ринок України» (1994 р.), що став першим в Україні комплексним дослідженням на цю тему; монографії «Фондовий ринок Республіки Корея» (1999 р.); двотомної науково-історичної праці «Спілка економістів України: 30 років в авангарді громадянського суспільства» (2020 р.); монографії «Знання та досвід в ім’я майбутнього України» (2021 р.). Загалом у доробку В.В. Оскольського понад 100 наукових праць, частина з яких увійшла до семитомного видання його вибраних творів, опублікованих у видавництві «Логос» у 2011 р.
В.В. Оскольський стояв біля витоків запровадження світових стандартів товарної нумерації та штрихового кодування в Україні, а з 2003 р. очолює Асоціацію Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна», яка є єдиною національною організацією, що адмініструє використання на території України цих стандартів.
Вагоме значення для економічної спільноти України має багаторічна діяльність ювіляра на посаді Президента всеукраїнської громадської організації «Спілка економістів України» (СЕУ), яка заснована у листопаді 1990 р. й об’єднує понад 30 тис. членів. Завдяки його енергії та наполегливості СЕУ щороку проводить науково-практичні конференції, за підсумками роботи яких видаються збірки матеріалів під науковою редакцією професора В.В. Оскольського. Знаковим етапом діяльності СЕУ стало видання монографії ювіляра «Спілка економістів України і політика економічних реформ –– будуємо нову країну» (2010), у якій викладено авторське бачення перспектив розвитку і реформування економіки України.
В.В. Оскольський відомий в Україні та за кордоном як учений-економіст і знаний діяч фондового ринку, він є членом багатьох міжнародних організацій, у тому числі координатором Всесвітньої Спілки економістів, дійсним членом Академії економічних наук і Академії інженерних наук України, Почесним доктором Київського славістичного університету.
Діяльність В.В. Оскольського відзначено державою: його нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, почесними грамотами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, медалями, йому присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України». Він має відзнаку Української православної церкви –– орден Святого рівноапостольного князя Володимира.
Усі роки своєї трудової, наукової та педагогічної діяльності ювіляр завзято і наполегливо працює на благо держави та людей, сповідує християнські цінності добра, мудрості, віри і любові. Свій ювілей професор Валентин Володимирович Оскольський зустрічає в розквіті сил у колі однодумців, які бажають йому активного довголіття, подальших успіхів у розбудові економіки, сміливих творчих планів і нових духовних надбань.


Ключові слова:

Стаття надійшла до редакції 14 травня 2021 р.

Список використаної літератури