Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2021

Ekon Ukr. 2021 (6): 3–20
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.06.003

УДК 336.1: 616.036.21:615.37

JEL: H51, I15

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович1, ЛУНІНА Інна Олександрівна2, СТЕПАНОВА Олена Вікторівна3

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-2895-6114
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAP-2680-2020
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-3812-4802
3ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5502-995X


БЮДЖЕТНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19 В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ВАКЦИН


Оцінено бюджетні можливості України щодо проведення вакцинації проти COVID-19 в умовах становлення нового глобального ринку вакцин. Розкрито засади сучасного етапу формування глобального ринку вакцин проти COVID-19. Визначено передумови формування глобального дефіциту вакцин проти COVID-19, які спричинені, передусім, обмеженнями і глобальною нестачею виробничих потужностей вакцин і дефіцитом сировини та компонентів для їх виробництва. Виявлено фактори формування політики ціноутворення на сучасному глобальному ринку вакцин проти COVID-19, основними з яких є: невизначеність і широкий діапазон встановлених виробниками цін на вакцини; високий рівень конкуренції між виробниками вакцин і боротьба за захоплення більшого сегмента глобального ринку; гостра конкуренція між державами за доступ до потенційно необхідного обсягу доз вакцин. Показано розрив у доступі до вакцин проти COVID-19 у розвинутих країнах і країнах, які розвиваються, що поглиблює нерівність між ними в плані постпандемічного економічного відновлення. Акцентовано увагу на тому, що повільна і нерівномірна вакцинація проти COVID-19 зумовлює втрати ВВП як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Розглянуто один з підходів міжнародних інституцій, застосування якого на практиці може сприяти подоланню глобального дефіциту вакцин і стимулювати їх виробництво, а саме тимчасова відмова від захисту інтелектуальної власності та патентів на вакцини проти COVID-19. Доведено необхідність збільшення бюджетних можливостей для проведення вакцинації проти COVID-19 в Україні з метою досягнення колективного імунітету і захисту різних груп населення.


Ключові слова:бюджетні витрати; державні фінанси; пандемія COVID-19; вакцинація; нерівність; охорона здоров’я; постпандемічне економічне відновлення

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 20)
Стаття надійшла до редакції 8 червня 2021 р.

Список використаної літератури

Mandavilli А. Reaching “Herd Immunity” Is Unlikely in the U.S., Experts Now Believe // The New York Times. – 2021. – May 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nytimes.com/2021/05/03/health/covid-herd-immunity-vaccine.html
2. Georgieva K., Ghebreyesus T., Malpass D., Okonjo-Iweala N. A New Commitment for Vaccine Equity and Defeating the Pandemic / International Monetary Fund. – 2021. – Jun. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/01/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic (дата звернення: 01.06.2021).
3. Ghebreyesus T. Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 14 May 2021 / World Health Organization. – 2021. – May 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-14-may-2021 (дата звернення: 04.06.2021).
4. Ghebreyesus T. Waive Covid vaccine patents to put world on war footing / World Health Organization. – 2021. – Mar. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/news-room/commentaries/detail/waive-covid-vaccine-patents-to-put-world-on-war-footing (дата звернення: 01.06.2021).
5. Torjesen I. Covid-19 will become endemic but with decreased potency over time, scientists believe // BMJ. – 2021. – Feb. 18 (doi: doi.org/10.1136/bmj.n494) (дата звернення: 01.06.2021).
6. Phillips N. The coronavirus is here to stay — here’s what that means // Nature. – 2021. – Feb. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2
7. Agarwal R., Gopinath G. A Proposal to End the COVID-19 Pandemic / International Monetary Fund. – 2021. – May 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-Pandemic-460263
8. Çakmaklı C., Demiralp S., Kalemli-Özcan Ṣ. et al. The economic case for global vaccinations: an epidemiological model with international production networks // NBER working paper series. Working Paper 28395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/system/files/working_papers/w28395/w28395.pdf
9. Jimenez D. Covid-19 vaccine inequity: the debate over patent waivers intensifies // Pharmaceutical Technology. – 2021. – May 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pharmaceutical-technology.com/features/covid-19-vaccine-inequity-patent-waivers/ (дата звернення: 01.06.2021).
10. Jackson N. Why we need a “portfolio approach” to COVID-19 vaccine development / CEPI. – 2020. – Sept. 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : cepi.net/news_cepi/why-we-need-a-portfolio-approach-to-covid-19-vaccine-development/ (дата звернення: 01.06.2021).
11. Nienaber M. Berlin earmarks 9 billion euros to buy COVID-19 shots for Europeans / REUTERS. – 2021. – Feb. 09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-vaccines-idUSKBN2A91QI (дата звернення: 01.06.2021).
12. Koptyug E. Confirmed coronavirus (COVID-19) vaccine doses for Germany in 2021, by manufacturer / statista. – 2021. – Mar. 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.statista.com/statistics/1199621/coronavirus-covid-19-confirmed-vaccine-doses-by-manufacturer-germany/ (дата звернення: 01.06.2021).
13. Ellis R. Fauci: Child Vaccinations Needed for Herd Immunity / WebMD. – 2021. – Mar. 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210322/fauci-says-child-vaccinations-needed-for-herd-immunity (дата звернення: 01.06.2021).

Mandavilli А. Reaching “Herd Immunity” Is Unlikely in the U.S., Experts Now Believe // The New York Times. – 2021. – May 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nytimes.com/2021/05/03/health/covid-herd-immunity-vaccine.html
2. Georgieva K., Ghebreyesus T., Malpass D., Okonjo-Iweala N. A New Commitment for Vaccine Equity and Defeating the Pandemic / International Monetary Fund. – 2021. – Jun. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/01/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic (дата звернення: 01.06.2021).
3. Ghebreyesus T. Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 14 May 2021 / World Health Organization. – 2021. – May 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-14-may-2021 (дата звернення: 04.06.2021).
4. Ghebreyesus T. Waive Covid vaccine patents to put world on war footing / World Health Organization. – 2021. – Mar. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/news-room/commentaries/detail/waive-covid-vaccine-patents-to-put-world-on-war-footing (дата звернення: 01.06.2021).
5. Torjesen I. Covid-19 will become endemic but with decreased potency over time, scientists believe // BMJ. – 2021. – Feb. 18 (doi: doi.org/10.1136/bmj.n494) (дата звернення: 01.06.2021).
6. Phillips N. The coronavirus is here to stay — here’s what that means // Nature. – 2021. – Feb. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2
7. Agarwal R., Gopinath G. A Proposal to End the COVID-19 Pandemic / International Monetary Fund. – 2021. – May 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-Pandemic-460263
8. Çakmaklı C., Demiralp S., Kalemli-Özcan Ṣ. et al. The economic case for global vaccinations: an epidemiological model with international production networks // NBER working paper series. Working Paper 28395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/system/files/working_papers/w28395/w28395.pdf
9. Jimenez D. Covid-19 vaccine inequity: the debate over patent waivers intensifies // Pharmaceutical Technology. – 2021. – May 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pharmaceutical-technology.com/features/covid-19-vaccine-inequity-patent-waivers/ (дата звернення: 01.06.2021).
10. Jackson N. Why we need a “portfolio approach” to COVID-19 vaccine development / CEPI. – 2020. – Sept. 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : cepi.net/news_cepi/why-we-need-a-portfolio-approach-to-covid-19-vaccine-development/ (дата звернення: 01.06.2021).
11. Nienaber M. Berlin earmarks 9 billion euros to buy COVID-19 shots for Europeans / REUTERS. – 2021. – Feb. 09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-vaccines-idUSKBN2A91QI (дата звернення: 01.06.2021).
12. Koptyug E. Confirmed coronavirus (COVID-19) vaccine doses for Germany in 2021, by manufacturer / statista. – 2021. – Mar. 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.statista.com/statistics/1199621/coronavirus-covid-19-confirmed-vaccine-doses-by-manufacturer-germany/ (дата звернення: 01.06.2021).
13. Ellis R. Fauci: Child Vaccinations Needed for Herd Immunity / WebMD. – 2021. – Mar. 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210322/fauci-says-child-vaccinations-needed-for-herd-immunity (дата звернення: 01.06.2021).

Mandavilli А. Reaching “Herd Immunity” Is Unlikely in the U.S., Experts Now Believe // The New York Times. – 2021. – May 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nytimes.com/2021/05/03/health/covid-herd-immunity-vaccine.html
2. Georgieva K., Ghebreyesus T., Malpass D., Okonjo-Iweala N. A New Commitment for Vaccine Equity and Defeating the Pandemic / International Monetary Fund. – 2021. – Jun. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/01/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic (дата звернення: 01.06.2021).
3. Ghebreyesus T. Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 14 May 2021 / World Health Organization. – 2021. – May 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-14-may-2021 (дата звернення: 04.06.2021).
4. Ghebreyesus T. Waive Covid vaccine patents to put world on war footing / World Health Organization. – 2021. – Mar. 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/news-room/commentaries/detail/waive-covid-vaccine-patents-to-put-world-on-war-footing (дата звернення: 01.06.2021).
5. Torjesen I. Covid-19 will become endemic but with decreased potency over time, scientists believe // BMJ. – 2021. – Feb. 18 (doi: doi.org/10.1136/bmj.n494) (дата звернення: 01.06.2021).
6. Phillips N. The coronavirus is here to stay — here’s what that means // Nature. – 2021. – Feb. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2
7. Agarwal R., Gopinath G. A Proposal to End the COVID-19 Pandemic / International Monetary Fund. – 2021. – May 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-Pandemic-460263
8. Çakmaklı C., Demiralp S., Kalemli-Özcan Ṣ. et al. The economic case for global vaccinations: an epidemiological model with international production networks // NBER working paper series. Working Paper 28395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nber.org/system/files/working_papers/w28395/w28395.pdf
9. Jimenez D. Covid-19 vaccine inequity: the debate over patent waivers intensifies // Pharmaceutical Technology. – 2021. – May 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pharmaceutical-technology.com/features/covid-19-vaccine-inequity-patent-waivers/ (дата звернення: 01.06.2021).
10. Jackson N. Why we need a “portfolio approach” to COVID-19 vaccine development / CEPI. – 2020. – Sept. 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : cepi.net/news_cepi/why-we-need-a-portfolio-approach-to-covid-19-vaccine-development/ (дата звернення: 01.06.2021).
11. Nienaber M. Berlin earmarks 9 billion euros to buy COVID-19 shots for Europeans / REUTERS. – 2021. – Feb. 09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-vaccines-idUSKBN2A91QI (дата звернення: 01.06.2021).
12. Koptyug E. Confirmed coronavirus (COVID-19) vaccine doses for Germany in 2021, by manufacturer / statista. – 2021. – Mar. 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.statista.com/statistics/1199621/coronavirus-covid-19-confirmed-vaccine-doses-by-manufacturer-germany/ (дата звернення: 01.06.2021).
13. Ellis R. Fauci: Child Vaccinations Needed for Herd Immunity / WebMD. – 2021. – Mar. 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210322/fauci-says-child-vaccinations-needed-for-herd-immunity (дата звернення: 01.06.2021).