Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2021

Ekon Ukr. 2021 (6): 59–77
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.06.059

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.143: 336.27

JEL: H10, H12

КУДРЯШОВ Василь Павлович1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4801-3620


БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ФІНАНСУВАННЯ КРИТИЧНИХ ПОСЛУГ


Уточнено підходи щодо застосування дефіцитного бюджетного фінансування в проведенні фіскальної політики. Зроблено висновки, що аналіз дефіциту, що міститься в працях вітчизняних науковців, недостатньо враховує зміни обсягу і структури витрат, а також їх впливи на економічний і фінансовий розвиток країни. Зазначено, що внаслідок застосування механізмів дефіцитного бюджетного фінансування зростають видатки не тільки на обслуговування запозичень. Не менш важливого значення набувають і витрати, що направляються на фінансування погашення накопиченої заборгованості. Для їх покриття залучаються доходи недержавного бюджету, а кошти, отримані на основі розміщення додаткових запозичень або залучення ресурсу шляхом проведення операцій з державними активами. У період подолання викликів пандемії COVID-19 додаткові видатки бюджетів направляються переважно на забезпечення критичних послуг. Визначено фактори, що впливають на залучення додаткового ресурсу (з метою фінансування бюджетного дефіциту): доступ до ринків капіталу, рівень дохідності державних запозичень, динаміка макроекономічних показників, можливості проведення операцій з державними активами. Важливою умовою фінансування дефіциту бюджету є недопущення руйнівних впливів таких операцій на динаміку макроекономічних і фінансових показників країни. У розвинутих країнах утримання низьких процентних ставок значно зменшило негативні впливи від зведення бюджету з дефіцитом. Зроблено висновки, що в Україні утримування високої дохідності державних боргових інструментів посилює ризики проведення таких операцій. У період подолання наслідків пандемії доцільно переглянути чинні фіскальні правила і застосовувати спеціальні заходи щодо їх відновлення після подолання її наслідків.


Ключові слова:дефіцит державного бюджету; фінансування державного бюджету; державні запозичення; державні облігації; критична інфраструктура; критичні послуги; фінансування антиепідемічних заходів; фінансова стійкість; фіскальні правила

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 59 - 77)
Стаття надійшла до редакції 1 квітня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Гасанов С.С., Кудряшов В.П., Балакін Р.Л. Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі // Фінанси України. – 2019. – № 3. – С. 37–55.
2. Kondratov S., Bobro D., Horbulin V. Et al. Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine : monogr. – Kyiv : NISS, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : old2.niss.gov.ua/content/articles/files/niss_Engl_findruk-0e9af.pdf
3. Єфименко Т.І. Трансформації фінансового управління і сталий розвиток національної економіки // Економіка України. – 2020. – № 7. – С. 5–13 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.07.005).
4. Lewis L.T., Petit F. Critical Infrastructure Interdependency Analysis: Operationalising Resilience Strategies [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.preventionweb.net/files/66506_f415finallewisandpetitcriticalinfra.pdf
5. Jeffrey E.F. What in the world is infrastructure? [Електронний ресурс]. – Режим доступу :30kwe1si3or29z2y020bgbet-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/03/what-in-the-world-is-infrastructure.pdf
6. Кудряшов В.П. Управління фінансуванням державного бюджету України // Економіка України. – 2020. – № 2. – С. 45–64 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2020.02.045).
7. Pettinger T. Budget deficit targets / Economics Help. – 2014. – Sept. 24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economicshelp.org/blog/11536/debt/budget-deficit-targets/ (дата звернення: 25.03.2021).
8. Furman J., Summers L.H. Who’s Afraid of Budget Deficits? – 2019. – Jan. 01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: larrysummers.com/2019/01/28/whos-afraid-of-budget-deficits/ (дата звернення: 25.01.2021).
9. Gootjes B., de Haan J. Procyclicality of fiscal policy in European Union countries // Journal of International Money аnd Finance. – 2020. – Sept. 1 [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560620302321 (дата звернення: 23.03.2021).
10. Barnes S., Botev J., Rawdanowicz L., Stráský J. Europe’s new fiscal rules / OECD Economics Department // Review of Economics and Institutions. – 2016. – Vol. 7. – Iss. 1. – Р. 16–17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : econpapers.repec.org/article/piareview/v_3a7_3ay_3a2016_3ai_3a1_3an_3a2.htm (дата звернення: 23.03.2021).
11. Codogno L., Corsetti G. Post-pandemicdebtsustainabilityintheEU/euroarea / VOXEUCERP. – 2020. – Sept. 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : voxeu.org/taxonomy/term/2615 (дата звернення: 25.03.2021).