Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 6/2021

Ekon Ukr. 2021 (6): 99–100

ЮВІЛЕЇ

УДК

JEL:


ДО 80-річчя ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М.А. ДУДЧЕНКА


ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, НАУКОВЕЦЬ
21 червня 2021 р. виповнюється 80 років українському вченому-економісту, доктору економічних наук, професору Миколі Андрійовичу Дудченку.
Микола Андрійович народився в смт Недригайлів Недригайлівського району Сумської обл. У 1969 р. закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Наукову діяльність розпочав в Інституті економіки АН УРСР, де працював аспірантом, молодшим науковим співробітником, вченим секретарем Наукової ради. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію. Викладав політекономію у вищих навчальних закладах та в Інституті політології та соціального управління. У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Характер і тенденції розвитку виробництва в умовах сучасного етапу НТР».
З 1991 по 1992 р. Микола Андрійович обіймав посаду декана факультету підвищення кваліфікації керівних кадрів при Міністерстві економіки України. У 1992 р. розпочав викладацьку роботу в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Був членом Спеціалізованих вчених рад на економічному фальцеті та в Інституті міжнародних відносин КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
У 1996 р. ювіляр очолив кафедру міжнародної економіки в Українській академії зовнішньої торгівлі, де також був заступником голови Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. З 2005 р. –– член Спеціалізованої вченої ради Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, з 2008 р. –– голова Спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Протягом 2006—2007 рр. Микола Андрійович був ректором Київського гуманітарного інституту. Входив до складу товариства «Знання України», а також редколегій наукових збірників в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, в Українській академії зовнішньої торгівлі, в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Ювіляр підготував 15 кандидатів наук, під його керівництвом була захищена одна докторська дисертація. Він є автором більш як 150 наукових публікацій. Має знак «Відмінник освіти».
Всю свою трудову діяльність Микола Андрійович Дудченко присвятив педагогічній роботі, вихованню студентів, аспірантів, науковців. Він проявив себе ефективним організатором, заслужив на повагу своїх колег і учнів. Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, творчого натхнення, енергії та бадьорості на довгі роки.


Ключові слова:

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 99 - 100)
Стаття надійшла до редакції 1 червня 2021 р.

Список використаної літератури