Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 8/2021

Ekon Ukr. 2021 (8): 38–55
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.08.038

УДК 330.34.014

JEL: F01, E66, F68

ІЛЯШ Ольга Ігорівна1, КОЛІШЕНКО Руслан Олександрович2

1Міжнародний університет фінансів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/V-3326-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7882-3942
2Міжнародний університет фінансів, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1506-7502


ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОРИВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН І ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ


З метою систематизації досвіду державних політик економічного прориву розвинутих країн світу і розгляду можливості їх імплементації в Україні визначено перспективи залучення у нас найкращих зарубіжних практик державної політики, окреслено стратегічні завдання поліпшення її якості для забезпечення економічного прориву України в глобальному динамічному середовищі. Обґрунтовано, що економічний прорив можливий за рахунок тріади програмних заходів державної політики на засадах смарт-управління (економічної стратегії, сприятливих умов для бізнесу; інституційного базису політики), які забезпечать реалізацію технології смарт-управління в державній політиці в умовах зростання глобальних викликів і динамічних змін. Систематизація напрямів державних політик економічного прориву світових лідерів стабільного розвитку, зокрема США, Канади, Японії, Китаю, Сінгапура, Республіки Корея, Фінляндії, Швеції, Франції, Німеччини, дозволила виявити низку політик проривних технологій, стимулювання розвитку інновацій та підтримки високотехнологічної розбудови держав. Запропоновано авторську систему індикаторів оцінювання якості державної політики світових лідерів (індексу сприйняття корупції, забезпечення стабільності державної політики економічних систем, якості транспортної інфраструктури і постачання електроенергії, пристосованості правової бази до цифрових моделей бізнесу, відповідальності уряду за зміни митних тарифів і довгострокове бачення), що надали можливість забезпечити обраним країнам світу високу порівняно з Україною ефективність державної політики. Підготовлено рекомендації для органів державної влади, спрямовані на розробку головних напрямів економічного прориву України щодо покращення якості державної політики в умовах динамічного глобального середовища. Окреслено пріоритетні напрями політики економічного прориву й активізації державної політики забезпечення економіки добробуту та економічного зростання в Україні, обгрунтовані зарубіжним досвідом і прикладним аналізом критичних державотворних чинників посилення економічних проблем в країні.


Ключові слова:державна політика; якість державної політики; економічний прорив; економічне зростання; світовий досвід; індикатори; глобальне середовище

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 38 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 101
Стаття надійшла до редакції 8 липня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Kenichi O. The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a Developing Country / GRIPS Development Forum. – 2006. – 245 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.grips.ac.jp/forum/pdf06/EDJ.pdf
2. Зыкин Д. Экономическое чудо по-французски. – 2015. – 30 апр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.km.ru/economics/2015/04/30/mirovaya-promyshlennost/758234-ekonomicheskoe-chudo-po-frantsuzski
3. Yeoh C., How W. Strategic Management for Economic Development: Remaking the Singapore “Model”. IRFD World Forum on Small Island Developing States: Challenges, Prospects and International Co-operation for Sustainable Development, Port-Louis, Mauritius. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business. – 2005. – Jan. 10–14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3888&context=lkcsb_research (дата звернення: 15.06.2021).
4. Королёва Е. Финское чудо: в чем секрет успешности Финляндии? / Бизнес-лидер. – 2011. – 05 февр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.profi-forex.by/news/entry5000003135.html (дата звернення: 13.06.2021).
5. Сьомін С.В., Дрьомов С.В. Міжнародний досвід боротьби з корупцією в секторі безпеки: висновки для України. Аналітична записка / НІСД. – 2015. – 01 лип. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/mizhnarodniy-dosvid-borotbi-z-korupcieyu-v-sektori-bezpeki
6. Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією / Успішна Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html (дата звернення: 20.06.2021)
7. Бусол О. Ключ до успіху України – мінімізація корупції (досвід Сінгапуру) / LexInform. – 2020. – 02 квіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lexinform.com.ua/dumka-eksperta/klyuch-do-uspihu-ukrayiny-minimizatsiya-koruptsiyi-dosvid-singapuru-2/ (дата звернення: 22.06.2021).
8. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку ; [за наук. ред. О. Жилінської]. – 2-ге вид. – Львів : Кальварія, 2017. – 164 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf
9. Потапенко В.Г. Державна політика сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки". Аналітична записка / НІСД. – 2013. – 08 серп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/derzhavna-politika-stalogo-rozvitku-na-zasadakh-zelenoi-ekonomiki
10. Жмеренецький О. Транспортна інфраструктура: світло у кінці тунелю / Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). – 2018. – Вер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : forumkyiv.org/uk/analytics/transportna-infrastruktura:-svitlo-u-kinci-tunelyu (дата звернення: 22.06.2021).
11. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 61–65 (doi: doi.org/10.32702/2306-6806.2018.11.61).
12. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Волошин В.І. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам та забезпечення економічної безпеки України // Економіка України. – 2021. – № 2 (711). – С. 32–51 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.032).
13. Смоляр Л., Іляш О., Колішенко Р., Литвак Т. Бенчмаркери забезпечення «економічного прориву» України у технологічному та інноваційному напрямах // Інноваційна економіка. – 2020. – № 5-6. – С. 19–29 (doi: doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.3).
14. Власюк О.С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 474 с.