Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 9/2021

Ekon Ukr. 2021 (9): 41–60

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК 330.34-048.35(519.5):221.7

JEL: N15, N35, N45, O20, O38, O53, P11

КІСТЕРСЬКИЙ Леонід Леонідович1, МАРМАЗОВ Василь Євгенович2, ПІЛЯЄВ Ігор Славович3

1Донецький національний університет імені Василя Стуса
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5993-763X
2Київський університет права НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6658-3726
3Інститут економіки та прогнозування НАН України , Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://publons.com/researcher/3420250/igor-piliaiev
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7509-3158


МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ: ПОХОДЖЕННЯ, ЗДОБУТКИ ТА ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ


Розглянуто причини і результати економічних досягнень Південної Кореї, яка за життя одного покоління спромоглася зробити ривок від злиденності до верхівки передових економік світу. Проаналізовано схожість проблем Республіки Корея, яка ось вже понад 70 років перебуває в стані війни зі своїм північним сусідом, і України з 2014 р., оскільки обидві країни перебувають в епіцентрах стратегічних конфліктів в Євразії, в яких зіткнулися найважливіші інтереси глобальних держав. Проаналізовано конфуціанство як модель суспільних і особистісних відносин, що увібрала мудрість і досвід багатотисячолітньої цивілізації, продемонструвала свою виняткову життєздатність, спроможність динамічно модернізуватися й творчо засвоювати досягнення інших культур та цивілізацій. Відмічено унікальний синтез цінностей двох найбільш конкурентоспроможних у сучасному світі систем трудової етики –– конфуціанства і протестантизму, що забезпечили феноменальний успіх південнокорейської модернізації. Доведено, що саме поєднання сильної соціально відповідальної держави з конкурентною структурною демократією і соціально-трудовою етикою на основі сплаву конфуціанських і християнських цінностей дало ефект "дива на Хангані". Показано, що Україна і Південна Корея мають спільну позицію щодо ключових питань світового порядку і перспективні двосторонні відносини, а південнокорейський досвід модернізації економіки і розвитку становить інтерес для України. Обґрунтовано перспективні напрями українсько-південнокорейського економічного співробітництва, такі як електроніка та ІТ-технології, відновлювана енергетика, аерокосмічна й авіаційна промисловість, сільське господарство, фармацевтика, косметика та охорона здоров’я. Україна отримає користь від позитивного досвіду Республіки Корея в розвитку таких сфер, як приватне підприємництво, система підтримки малого і середнього бізнесу, що допоможе практично вирішити проблеми мікрокредитування й залучити інвестиції в реальний сектор економіки України.


Ключові слова:Республіка Корея; економічна модернізація; сучасні технології; конфуціанство; протестантизм; система цінностей; держава загального добробуту; стратегічний конфлікт; конкурентна демократія

Стаття надійшла до редакції 22 червня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Lone S., McCormack G. Korea since 1850. – Melbourne : Longman Cheshire, 1993, – xi, 226 p. – P. 184–185.
2. Кістерський Л., Мармазов В., Піляєв І. Диво на річці Ханган. Чим цікавий досвід Республіки Корея для України // День. – 2021. – 14 трав. – С. 7.
3. Kim S. Introduction / In: Confucianism, Law, and Democracy in Contemporary Korea ; [S. Kim (Ed.)]. – London; New York : Rowman & Littlefield, 2015, – P. 5–24.
4. Sweijs T. et al. Why are Pivot States so Pivotal? The Role of Pivot States in Regional and Global Security / The Hague. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), 2014. – 51 p.
5. Wu Yu-Shan. Pivot, Hedger, or Partner Strategies of Lesser Powers Caught between Hegemons / In: Taiwan and China ; [D. Lowell (Ed.)]. – Berkeley, CA : University of California Press, 2017. – P. 197–220.
6. Кіндзерський Ю.В. Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування // Економіка України. – 2021. – № 5. – С. 3–39 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.003).
7. Choi W. et al. Beyond Korean style: Shaping a new growth formula / McKinsey Global Institute. – New York, NY : McKinsey & Company, 2013. – 96 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Beyond%20Korean%20Style/MGI_Beyond_Korean_style_Full_report_Apr2013.ashx (дата звернення: 11.03.2021).
8. Swiston A. Korea’s Growth Prospects: Overcoming Demographics and COVID-19 // IMF Working Paper. – Washington, DC : International Monetary Fund. – 2021. – March. – 37 p.
9. Jamrisko M., Lu W., Tanzi A. South Korea Leads World in Innovation as U.S. Exits Top Ten / Bloomberg. – 2021. – Feb. 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/south-korea-leads-world-in-innovation-u-s-drops-out-of-top-10 (дата звернення: 01.04.2021).
10. Schwak J. K-Quarantine: exporting South Korea’s COVID-19 management strategy / East Asia Forum (2021, March 11) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.eastasiaforum.org/2021/03/11/k-quarantine-exporting-south-koreas-covid-19-management-strategy/ (дата звернення: 19.01.2021).
11. Schweitzer A. Civilization and Ethics. – Ch. I : The Problem of the Optimistic World-View. – Princeton, NJ : A. & C. Black, Limited, 1923. – P. 11–19.
12. Sancho I. Does Confucianism Matter in the Study of Korea? EPEL lecture / University of Copenhagen, Denmark, 2015 (Submitted on July 23, 2020) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hal.archives-ouvertes.fr/hal-02905246/document (дата звернення: 08.12.2020).
13. Mitu B. Confucianism and the Contemporary Korean Society // Romanian Journal of Sociological Studies. – 2015. – No. 1. – P. 31–38.
14. Choi Y. The History of Confucianism in Korea / In: Confucianism in Context: Classic Philosophy and Contemporary Issues, East Asia and Beyond ; [W. Chang, L. Kalmanson (Eds)]. – Albany, NY : State University of New York Press, 2010. – P. 33–52.
15. Reformation: The Success of Europe and a Chance for Ukraine ; [L. Kistersky, O. Romanenko (Eds.)]. – Prague : Coretex CZ SE, 2020. – 300 p.
16. Кістерський Л., Бурлай А., Липова Т. «План Маршалла» для України // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4. – С. 90–97.
17. Судакова Н. Как Корея за 40 лет из отсталой аграрной страны стала технологическим лидером // Ведомости. – 2019. – 14 фев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/02/14/793589-futuristicheskaya-volna (дата звернення: 28.04.2021).
18. Омельченко Т. Посол Республики Корея: «Для малых и средних корейских предпринимателей инвестирование в Украину является весьма рискованным» / mind. – 2021. –16 лют. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mind.ua/ru/publications/20222205-posol-respubliki-koreya-dlya-malyh-i-srednih-korejskih-predprinimatelej-investirovanie-v-ukrainu-yavl?fbclid=IwAR1VsdyhcATyfLvTyZDKWOrVM3mJyBcPtrEdmDXhTGxwThVen-qx0AhBKbA (дата звернення: 07.04.2021).
19. Carrol L. Through the Looking-Glass, And What Alice Found There. – Ch. 2: Salt Lake City, UT. The Project Gutenberg eBook, 1991 [Most recently updated: April 28, 2021] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.gutenberg.org/files/12/12-h/12-h.htm (дата звернення: 20.05.2021).