Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 10/2021

Ekon Ukr. 2021 (10): 35–51
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.10.035

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

УДК 338.43 : 330.322

JEL: E22, Q14, Q17, Q18

ШУБРАВСЬКА Олена Василівна1, ПРОКОПЕНКО Катерина Олексіївна2

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2109-9308
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/ https://orcid.org/0000-0003-1456-4432


ФОРМУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Вплив глобального продовольчого попиту став основним рушієм формування спеціалізації агропродовольчого комплексу України. Нарощування виробництва й експорту зернових та олійних культур дозволило аграріям покращити фінансовий стан і створити базис для відновлювальних процесів. Поглиблення такої спеціалізації активізувалося з приходом у сільське господарство великого капіталу, в тому числі несільськогосподарського та іноземного.
Протягом тривалого періоду в сільському господарстві відбувалось інтенсивне нарощування капітальних інвестицій, що стало одним з вагомих чинників створення підґрунтя для формування великих господарств із значним банком земельних угідь і оновленими матеріально-технічними ресурсами. Зростали й іноземні інвестиції. Вони здійснювалися переважно компаніями, що належать іноземним резидентам, і тими, що контролюються іноземними компаніями резидентів України і, по суті, є українськими капіталами, раніше виведеними з країни, а також міжнародними фінансовими інституціями. Наразі найбільший інтерес для іноземних і внутрішніх інвесторів вітчизняного аграрного сектору становить фінансування виробництва зернових та олійних культур, у яке направляється понад половину всіх ПІІ та понад дві третини внутрішніх інвестицій.
Дані Land Matrix, незалежної ініціативи з моніторингу земель, свідчать про широку присутність у сфері сільськогосподарського землекористування України як іноземного капіталу, так і капіталу, який позиціонує себе як український, проте має зарубіжну реєстрацію. Висвітлено також найбільш типові схеми угод щодо землекористування. Акцентовано на включенні в угоди вимог щодо надання дозволів на спеціальне використання водних ресурсів і використання іригаційної інфраструктури, що створює загрози деградації водних ресурсів.
Розкрито наслідки нарощування присутності великого капіталу в сільськогосподарському землекористуванні. Наголошено на необхідності регулювання великих інвестицій у сільське господарство для забезпечення стійкого, структурно збалансованого і екологічно врівноваженого функціонування вітчизняного агропродовольчого комплексу.


Ключові слова:сільське господарство; капітальні інвестиції; іноземні інвестиції; структура аграрного виробництва й експорту

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 35 - 51)
Стаття надійшла до редакції 18 червня 2021 р.

Список використаної літератури

Шубравська О.В. Транснаціоналізація аграрного сектору економіки: основні характеристики процесу // Економіка України. – 2019. – № 6. – С. 39–53 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2019.06.039).
2. Шубравська О.В. Спеціалізація агропродовольчого експорту України: тенденції, драйвери, перспективи // Економіка України. – 2021. – № 4. – С. 51–67 (doi: doi.org/10.15407/economyukr.2021.04.051).
3. Luyt I., Santos N., Carita A. Emerging investment trends in primary agriculture / FAO UN. – Rome, 2013. – 200 р.
4. Crescenzi R., Di Cataldo M., Giua M. FDI inflows in Europe: Does investment promotion work? // Journal of International Economics. – 2021. – Jun. 01 (doi: doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103497).
5. Asongu S.A., Nguena C.L. Equitable and Sustainable Development of Foreign Land Acquisitions: Lessons, Policies and Implications // In-Country Determinants and Implication of Foreign Land Acquisitions. – 2014. – No. 12. – Р. 1–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mpra.ub.uni-muenchen.de/66598/1/MPRA_paper_66598.pdf
6. Jiang X., Chen Y. The Potential of Absorbing Foreign Agricultural Investment to Improve Food Security in Developing Countries // Sustainability. – 2020. – No. 12 (6), 2481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2481/htm (doi: doi.org/10.3390/su12062481).
7. Borghesi S., Giovannetti G., Iannucci G., Russu P. The Dynamics of Foreign Direct Investments in Land and Pollution Accumulation // Environmental and Resource Economics. – 2019. – No. 72 (2). – P. 135–154 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.researchgate.net/publication/325766160_The_Dynamics_of_Foreign_Direct_Investments_in_Land_and_Pollution_Accumulation (doi: doi.org/10.1007/s10640-018-0263-7).
8. Santangelo G. The Impact of FDI in Land in Agriculture in Developing Countries on Host Country Food Security // Journal of World Business. – 2018. – Vol. 53 (1). – P. 75–84 (doi: doi.org/10.1016/j.jwb.2017.07.006).
9. Mousseau F., Currier A., Fraser E., Green J. Driving dispossession the global push to «unlock the economic potential of land» / The Oakland Institute, 2020. – 41 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/driving-dispossession.pdf
10. Karlsson J. Challenges and opportunities of foreign investment in developing country agriculture for sustainable development / FAO, 2014. – 14 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.fao.org/3/i4074e/i4074e.pdf
11. Songwe V., Deininger K. Foreign Investment in Agricultural Production: Opportunities and Challenges / World Bank // Agricultural and Rural Development Notes. – 2009. – No. 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9501