Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2021

Ekon Ukr. 2021 (11): 3–22
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.003

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 336.71; 336.74

JEL: Е42, E43, E52, Е58

ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович1, БОГДАН Іван Віталійович2

1ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/57210695957
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
2 ДННУ “Академія фінансового управління”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/ 57216875031
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1752-0198


НЕЙТРАЛЬНА ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ У ПРАКТИЦІ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


Проблематика оцінки рівня нейтральної процентної ставки є центральним питанням у процесі теоретичного обґрунтування прийняття рішень щодо процентної політики в практиці центральних банків. У результаті опрацювання теоретичних джерел, дослідницьких матеріалів міжнародних організацій та центральних банків систематизовано фактори нейтральної процентної ставки, узагальнено методи її оцінки, виявлено їх переваги та недоліки. Фактори нейтральної ставки систематизовано за принципом їх впливу на попит чи пропозицію грошей в економіці. Встановлено, що єдиного загальноприйнятого теоретико-методичного підходу до визначення нейтральної ставки в сучасній практиці не існує. Широка варіація методів з різним ступенем покладання на теоретичну основу (від суто математичних технік фільтрації до складних макроекономічних моделей загальної рівноваги) створює поле для нових науково-практичних досліджень. З’ясовано, що ключовим дискусійним питанням у моделях оцінки нейтральної ставки є формалізація співвідношення між ефектами зовнішніх та внутрішніх чинників, що є особливо важливим для країн з малою відкритою економікою. Увагу приділено методу оцінки нейтральної ставки на основі правила непокритого процентного паритету, що застосовується в національній практиці монетарного регулювання. Виявлено системні вади даного методу на основі дослідження його теоретичних засад і результатів практичного застосування в умовах української економіки. Обґрунтовано доцільність запровадження в практику монетарного регулювання України альтернативного методичного інструментарію оцінки нейтральної ставки на основі розробок Т. Лаубаха і Дж. Вільямса з адаптацією до умов відкритої економіки, що дозволить посилити роль внутрішніх факторів розвитку, зокрема в зміні потенційного ВВП і заощаджень як важливих детермінантів нейтральної вартості грошей.


Ключові слова:нейтральна процентна ставка; монетарна політика; непокритий процентний паритет.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 3 - 22)
Стаття надійшла до редакції 5 жовтня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Wicksell K. Interest and Prices / The Ludwig von Mises Institute. – Auburn, Alabama, 2007. – 240 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=2__gvXMkULEC&oi=fnd&pg=PR7&ots=m4c7jOeT8L&sig=hNhvYE_CXtEiOtjybB20E7_Ogk8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
2. Wicksell K. The Influence of the Rate of Interest on Prices // The Economic Journal. – 1907. – Vol. 17. – No. 66. – P. 213–220 (doi: doi.org/10.2307/2220665).
3. Ramsey F. A Mathematical Theory of Saving // The Economic Journal. – 1928. – Vol. 38. – No. 152. – P. 543–559 (doi: doi.org/10.2307/2224098).
4. Woodford M. Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. – Princeton, N.J.; Woodstock, Oxfordshire : Princeton University Press, 2003. – 808 p.
5. Berg A., Karam P., Laxton D. Practical Model-Based Monetary Policy Analysis — A How-To Guide // IMF Working Paper. – 2006. – Vol. 06. – Iss. 81 (doi: doi.org/10.5089/9781451863413.001).
6. Laubach T., Williams J. Measuring the Natural Rate of Interest // The Review of Economics and Statistics. – 2003. – Vol. 85. – No. 4. – P. 1063–1070 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.jstor.org/stable/3211826
7. Holston K., Laubach T., Williams J. Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants / Finance and Economics Discussion Series 2016-073. – Washington : Board of Governors of the Federal Reserve System (doi: dx.doi.org/10.17016/FEDS.2016.073).
8. Laubach T., Williams J. Measuring the Natural Rate of Interest Redux // Business Economics. – 2016. – Vol. 51. – Iss. 2. – P. 57–67 (doi: doi.org/10.1057/be.2016.23).
9. Fonseca M., Muinhos M. Equilibrium Interest Rates in Brazil: a Laubach and Williams Approach / FGVSB, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : hdl.handle.net/10438/29420 (дата звернення: 02.10.2021).
10. Behera H., Pattanaik S., Kavediya R. Natural Interest Rate: Assessing the Stance of India’s Monetary Policy Under Uncertainty // Journal of Policy Modeling. – 2017. – Vol. 39. – Iss. 3. – P. 482–498 (doi: doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.03.002).
11. Grafe C., Grut S., Rigon L. Neutral Interest Rates in CEEMEA – Moving in Tandem with Global Factors // Money and Finance. – 2018. – Vol. 77. – Iss. 1. – P. 6–25 (doi: doi.org/10.31477/rjmf.201801.06).
12. Stefanski M. Natural Rate of Interest in a Small Open Economy with Application to CEE Countries / Narodowy Bank Polski. – 2018. – 11 Jun. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbp.pl/badania/konferencje/2018/summer/papers/11_Stefanski_M.pdf
13. Hledik T., Vlcek J. Quantifying the Natural Rate of Interest in a Small Open Economy – The Czech Case // Working Paper Series of the Czech National Bank. – 2018. – No. 7 (218) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2018_07.pdf
14. Ogunç F., Batmaz I. Estimating the Neutral Real Interest Rate in an Emerging Market Economy // Applied Economics. – 2011. – Vol. 43. – Iss. 6. – P. 683–693 (doi: doi.org/10.1080/00036840802599768).
15. Kuhn L., Ruch F., Steinbach R. Reaching for the (r)-stars: estimating South Africa’s neutral real interest rate // South African Reserve Bank Working Paper Series. – 2019. – Vol. 19. – Iss. 01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/working-papers/2019/9097/WP-1901.pdf
16. Humala A., Briones G. Estimation of a Time Varying Natural Interest Rate for Peru // Serie de Documentos de Trabajo Working Paper series. – 2009-009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ideas.repec.org/p/rbp/wpaper/2009-009.html
17. Ruch F. Neutral Real Interest Rates in Inflation Targeting Emerging and Developing Economies / World Bank Policy Research Working Paper. – 2021. – Vol. 9711 (doi: doi.org/10.1596/1813-9450-9711).
18. Basdevant O., Bjorksten N., Karagedikli O. Estimating a Time Varying Neutral Real Interest Rate for New Zealand / Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper Series. – 2004/01 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Discussion%20papers/2004/dp04-01.pdf?revision=7b2519df-79fc-4a19-aa0e-935c0d53d74e
19. Duarte J. Measuring the Natural Interest Rate in Brazil / Institute of Brazilian Business and Public Management Issues. – Spring 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nanopdf.com/download/measuring-the-natural-interest-rate-in-brazil_pdf#
20. Magud N., Tsounta E. To Cut or Not to Cut? That is the (Central Bank’s) Question in Search of the Neutral Interest Rate in Latin America // IMF Working Paper. – Vol. 2012. – Iss. 243 (doi: doi.org/10.5089/9781475512502.001).
21. Carrillo J., Elizondo R., Rodríguez-Pérez C., Roldán-Peña J. What Determines the Neutral Rate of Interest in an Emerging Economy? // Banco de México Working Papers. – No. 2018-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.banxico.org.mx/publications-and-press/banco-de-mexico-working-papers/%7BDB137D03-30CE-8C9A-1BBD-52C4EEE3BE29%7D.pdf
22. Lubik T., Matthes C. Calculating the Natural Rate of Interest: A Comparison of Two Alternative Approaches / Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Brief. – 2015. – Oct. – EB15-10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_brief/2015/pdf/eb_15-10.pdf
23. Grui A., Lepushynskyi V., Nikolaychuk S. A Neutral Real Interest Rate in the Case of a Small Open Economy: Application to Ukraine // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2018. – No. 243. – P. 4–20 (doi: doi.org/10.26531/vnbu2018.243.004).
24. Giammarioli N., Valla N. The natural real interest rate and monetary policy: a review // Journal of Policy Modeling. – 2004. – Vol. 26. – Iss. 5. – P. 641–660 (doi: doi.org/10.1016/j.jpolmod.2004.01.007).
25. Chong Y., Jordà O., Taylor A. The Harrod-Balassa-Samuelson Hypothesis: Real Exchange Rates and their Long-run Equilibrium // International Economic Review. – 2012. – Vol. 53. – Iss. 2. – P. 609–633 (doi: doi.org/10.1111/j.1468-2354.2012.00694.x).
26. Perrelli R., Roache S. Time-Varying Neutral Interest Rate – The Case of Brazil // IMF Working Paper. – Vol. 2014. – Iss. 84 (doi: doi.org/10.5089/9781484385210.001).
27. Rachel L., Smith T. Secular Drivers of the Global Real Interest Rate / Bank of England, Staff Working Paper. – 2015. – No. 571 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : eprints.lse.ac.uk/86242/?from_serp=1
28. Laubach T. New Evidence on the Interest Rate Effects of Budget Deficits and Debt // Journal of the European Economic Association. – 2009. – No. 7 (4). – P. 858–885 (doi: doi.org/10.1162/JEEA.2009.7.4.858).
29. Caballero R., Farhi E. On the Role of Safe Asset Shortages in Secular Stagnation / VOXEU – 2014. – 11 Aug. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : voxeu.org/article/role-safe-asset-shortages-secular-stagnation (дата звернення: 02.10.2021).
30. Danylyshyn B., Bohdan I. Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine’s economy in the spread of the coronavirus pandemic // Banks and Bank Systems. – 2020. – Vol. 15. – Iss. 2. – P. 1–15 (doi: doi:10.21511/bbs.15(2).2020.01).
31. Holston K., Laubach T., Williams J. Adapting the Laubach and Williams and Holston, Laubach, and Williams Models to the COVID-19 Pandemic. – 2020. – May 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/policy/rstar/LW_HLW_COVID_note


-->