Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2021

Ekon Ukr. 2021 (11): 55–74
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.055

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК

JEL: F21, F23

МІНАСЯН Гарабед1, ЙОЦОВ Віктор2

1Інститут економічних досліджень Болгарської академії наук, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602125523
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7146-5102
2Інститут економічних досліджень Болгарської академії наук, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-9956-0483


ПРИПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ДО КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ


Вільне транскордонне переміщення товарів і капіталів корелює із загальним економічним станом країни як в очевидний, так і в непомітний спосіб. Інтенсивність фінансово-економічних взаємодій із зовнішнім світом є показником стійкості та ефективності національної економіки.
Після вступу до ЄС усі країни-члени лібералізували свій платіжний баланс (ПБ), тобто забезпечили вільний та необмежений транскордонний рух товарів і капіталу. Для деяких країн лібералізація ПБ була серйозним викликом, який їм вдалось успішно подолати. Ідеться про країни ЄС, які були членами Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), що існувала до 1990 р. і складалася з колишніх соціалістичних країн, або так звані «країни РЕВ-ЄС».
Щоб економічне порівняння було достовірним, воно має проводитися між динамікою схожих економік. Таку групу економік складають країни РЕВ-ЄС. Членство в ЄС дало їм можливість самостійно використовувати свій потенціал у власності, інтелекті, владі та ресурсах. Саме тому в цьому дослідженні використано порівняльний аналіз на основі країн РЕВ-ЄС.
Зроблено спробу комплексного моніторингу й аналітичної оцінки всіх основних фінансових потоків, особливо в країнах РЕВ-ЄС, та їх впливу на економічну динаміку. Проведено порівняння як для позитивних, так і для негативних аспектів надходження фінансових ресурсів до цих країн. Особливий акцент зроблено на макроекономічних елементах і політиці, яка окреслює, створює умови й зумовлює масштаби, взаємодію та прогнози транскордонних фінансових потоків.


Ключові слова:економічне зростання; прямі іноземні інвестиції.

Оригінал cтатті англійською мовою (cтор. 55 - 74)
Стаття надійшла до редакції 28 вересня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Herzer D., Klasen S. In search of FDI-led growth in developing countries: The way forward. Economic Modelling, 2008, Iss. 25, No. 5, pp. 793-810.
2. Gorg H., Greenaway D. Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment? World Bank Research Observer, 2004, No. 19, pp. 171-197.
3. Irandoust M., Ericsson J. On the causality between foreign direct investment and output: A comparative study. The International Trade Journal, 2001, Iss. 15, No. 1, pp. 1-26.
4. Carkovic M., Levine R. Does FDI accelerate economic growth? In Does FDI promote Development, by T.H. Moran and E.M. Graham. Washington D.C., 2005.
5. Azman-Saini W., Law S., Ahmad A. FDI and economic growth: New evidence on the role of financial markets. Economics Letters, 2010, Iss. 107, No. 2, pp. 211-213.
6. Schumpeter J. The theory of economic development. Cambridge, MA. Harvard University Press, 1911 (1934).
7. Shahbaz M., Rahman M. The dynamic of financial development, imports, foreign direct investment and economic growth: Cointegration and causality analysis. Global Business Review, 2012, Iss. 13, No. 2, pp. 201-209.
8. Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., Sayek S. FDI and economic growth: The role of local financial markets. Journal of International Economics, 2004, Iss. 64, No. 1, pp. 89-112.
9. Lucas R. On the determinants of direct foreign investment: Evidence from East and Southeast Asia. World Development, 1993, Iss. 21, No. 3, pp. 391-406.
10. Romer P. Increasing returns and long run growth. Journal of Political Economy, 1986, Iss. 94, No. 5, pp. 1002-1037.
11. Findlay R. Relative backwardness, direct foreign investment and the transfer of technology: A simple dynamic model. Quarterly Journal of Economics, 1978, Iss. 92, pp. 1-16.
12. Petranov S. The foreign direct investments to Bulgaria. Agency for Economic Analysis and Forecasting. Working paper series, 2003, No. 52003en, 60 p. [in Bulgarian].
13. Mihaylova S. The Effect of FDI on income inequality in Bulgaria, Economic and Social Alternatives, 2014, Iss. 4, pp. 25-40 [in Bulgarian].
14. Nikolaev R., Stancheva V. The Effect of FDI on the Unemployment in Bulgaria. Reports of the Economic University Varna, 2013, Iss. 2, pp. 14-24 [in Bulgarian].
15. Nikolova I. The Impact of foreign direct investments on corporate financial management. New Bulgarian University, 2014, pp. 186-196 [in Bulgarian].
16. Petrova A. Transmission mechanism in assessing the impact of foreign direct investment and domestic investment on economic growth in Bulgaria for the period 1999-2015. Economic and Social Alternatives, 2018, Iss. 2, pp. 136-143 [in Bulgarian].
17. Mihailova S. Analysis and evaluation of the policy to foreign direct investment in Bulgaria in the period 1990-2018. Dialogue, 2019, Iss. 1, pp. 71-84 [in Bulgarian].
18. Petkov P. Econometric analysis of foreign direct investment in Bulgaria in the period 1990-2015. International Scientific Conference "Economic Welfare through Knowledge Sharing". Svishtov: SA "Dimitar Tsenov", 2016, pp. 180-185 [in Bulgarian].
19. Razin A., Sadka E. Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows. Princeton University Press, 2007.
20. Easterly W. How Much Distortions Affect Growth? Word Bank Policy Research, WP 1215, 1993.
21. Borensztein E., de Gregorio J., Lee J. How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics, 1988, No. 45, pp. 115-135.
22. Balasubramanyam V., Salisu M., Sapsford D. Foreign direct investment and growth EP and IS countries. The Economic Journal, 1996, No. 106 (434), pp. 92-105.
23. de Mello LR. Foreign direct investment-led growth: evidence from time series and panel data. Oxford Economic Papers, 1999, Vol. 51, Iss. 1.
24. Myant M., Drahokoupil J. Transition economies: Political economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2011.
25. Bellak C., Leibrecht M., Damijan J. Infrastructure Endowment and Corporate Income Taxes as Determinants of FDI in CEE. LICOS Discussion Paper, 2007, No. 19307.
26. Goldstein I., Razin A. Foreign Direct Investment vs. Foreign Portfolio Investment. NBER WP, Jan 2005, No. 11047, pp. 1-33.
27. Siddiqui K. Foreign Capital Investment into Developing Countries: Some Economic Policy Issues. Research in World Economy, 2015, Vol. 6, No. 2, pp. 14-29.
28. Mladenova Z. Globalizatsijata na ikonomikata i novata paradigma na razvitieto. Nauka i ikonomika. Ikonomicheski universitet – Varna, 2015, 29 p.
29. Desai P. Financial Crisis, Contagion, and Containment. Princeton and Oxford. Princeton University Press, 2003. 320 p.
30. Ray D. What’s New in Development Economics. In: New Fron¬tiers in Economics. M. Szenberg, L. Ramrattan (Eds.). Cambridge University Press, 2004, pp. 235-258.
31. Gilpin R. Global Political Economy. Understanding the International Economic Order. Princeton, New Jersey. Prinseton University Press, 2001, 423 p.
32. Legge J. Economics Versus Reality. New Brunswick and London. Transaction Publishers, 2016, 318 p.
33. Buchanan J., Musgrave R. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. Cambridge, Massachusetts. London, England. The MIT Press, 2000 (alk. paper), 272 p.
34. Christova-Balkanska I. Changes in international trade and investments after the global financial crisis. Economic Studies Journal, 2018, No. 27(6), pp. 85-94.
35. Reinhart C., Rogoff K. This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly. Princeton and Oxford. Princeton University Press, 2009, 464 p.-->