Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 11/2021

Ekon Ukr. 2021 (11): 75–84
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.11.075

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УДК 339.97

JEL: B55

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна1

1Національний авіаційний університет, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.ur i?authorId=57194637544
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7553-4531


РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПОЛЬЩІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ


Розвиток соціальної економіки сприяє підвищенню добробуту населення, що є одним з головних завдань будь-якої держави. Наявність певних соціальних проблем в Україні потребує аналізу іноземних практик реалізації соціальних цілей для зростання рівня життя населення. В умовах євроінтеграційних прагнень такою державою для України є сусідня Польща.
Для розкриття цих питань проаналізовано позитивний досвід розвитку соціальної економіки та забезпечення зайнятості в Польщі й окреслено можливості його застосування в Україні. Розглянуто практику соціальної економіки в Польщі, порівняно Україну і Польщу за окремими соціальними індикаторами (кількістю закладів соціального забезпечення, рівнем безробіття, рівнем зайнятості, середньою місячною заробітною платою, рівнем самозайнятості), окреслено напрями реалізації соціального розвитку в Польщі з акцентуванням на їх можливому використанні в Україні. Розглянуто таксономічні методи для визначення соціального розвитку Польщі та змін у сфері ринку праці обох країн. Виокремлено основні детермінанти польської моделі соціальної економіки: стабільний економічний розвиток, що сприяє підвищенню рівня життя; низький рівень безробіття; розвинута соціальна інфраструктура; підвищення середньої заробітної плати; розвинутий недержавний сектор соціального забезпечення; стабільність ринку праці та його здатність адаптуватися до нових викликів.
Наголошено на низці проблемних питань у розвитку соціальної економіки в Україні, зокрема відзначено низький рівень заробітної плати порівняно з сусідніми європейськими країнами; високий рівень безробіття; низький рівень самозайнятості населення; високий рівень тіньової економіки. На основі аналізу позитивного досвіду Польщі окреслено ряд можливих напрямів розвитку соціальної економіки в Україні.


Ключові слова:соціальна економіка; безробіття; зайнятість; установи соціального забезпечення; середня заробітна плата.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 75 - 84)
Стаття надійшла до редакції 20 липня 2021 р.

Список використаної літератури

Simakhova A. Economy socialization as a factor in solving modern global problems // European Journal of Management Issues. – 2018. – No. 26 (1-2). – P. 48–54 (doi: doi.org/10.15421/191806).
2. Ярова Л. Система соціального захисту у країнах Центральної і Східної Європи // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. — 2012. — № 1. — С. 122—126.
3. Драгомерецкий В. Социальные реформы в Украине и Польше: сравнение и реальность / UP Foundation. – 2018. – 28 сер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : uapolicy.org/index.php/2018/08/28/sotsialnye-reformy-v-ukraine-i-polshe-sravnenie-i-realnost/).
4. Nawrocka O. Cоціальні виплати, пільги та знижки для українців в Польщі / in Poland. – 2020. – Dec. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : inpoland.net.pl/novosti/socialni-viplati-pilgi-ta-znizhki-dlya-ukra%D1%97nciv-v-polshhi/
5. Matela-Marszałek W. Zasiłki z pomocy społecznej w 2020 r. (stały, okresowy, celowy) / INFOR. – 2019. – Dec. 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/3584147,Zasilki-z-pomocy-spolecznej-w-2020-r-staly-okresowy-celowy.html.
6. Chojnacka K.J. The Polish Model of a Social Economy with the Financial aspects and Profits at Background – from the General Theory to Practice // e-Finanse. – 2019. – No. 15 (3). – P. 29–46 (doi: doi.org/10.2478/fiqf-2019-0018).
7. Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? // IMF Working Paper. – 2018. – No. 17. – 76 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583


-->