Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 44–56
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.044

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

УДК 338.47: 330.5

JEL: R48

СТАСЮК Ольга Миколаївна1, ЧМИРЬОВА Лариса Юріївна2, ФЕДЯЙ Наталія Олександрівна3

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4701-5598
2ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1811-2409
3ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-6529-1078


ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТАРИФІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ


На основі світового досвіду обґрунтовано необхідність удосконалення аналізу регуляторного впливу нормативно-правових актів, який є основним інструментом забезпечення якості державного регулювання. Протягом останніх років спостерігається тенденція до періодичного підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у внутрішньому сполученні. Останнє підвищення затверджено відповідним Наказом Міністерства інфраструктури України від 11 серпня 2021 р., який відноситься до регуляторних актів, щодо яких обов'язковим є проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до прийнятої на державному рівні Методики.
Вітчизняна методика не передбачає оцінки впливу на національну економіку. Саме тому здійснено оцінку можливого впливу дії регуляторного акта на національну економіку відповідно до розробленого в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» методичного підходу, сутність якого полягає в більш детальній та комплексній кількісній оцінці прямого впливу регулювання на сфери економічних інтересів як громадян, суб’єктів господарювання, держави, так і суспільства в цілому (національної економіки). Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на національну економіку було здійснено з двох позицій: можливого впливу на ВВП і на конкуренцію в межах транспортної системи України.
Розраховано внесок АТ «Укрзалізниця» у ВВП України від підвищення вантажних залізничних тарифів. Доведено, що дія Наказу Міністерства інфраструктури України матиме вплив на внутрімодальну конкуренцію в межах транспортної системи України через перерозподіл вантажних перевезень, з одного боку, для деяких позакласних вантажів на користь автомобільного та річкового транспорту, а з іншого – для окремих вантажів 3-го тарифного класу на користь залізничного. Такий перерозподіл позитивно вплине на конкурентні позиції залізничного транспорту на внутрішньому ринку вантажних перевезень, оскільки втрата деяких позакласних вантажів, перевезення яких є нерентабельними, не матиме негативного впливу на залізницю.


Ключові слова:аналіз регуляторного впливу; вантажні залізничні тарифи; вплив на національну економіку; індексація тарифів; конкуренція; транспортна система України; система національних рахунків; виробничий метод ВВП.

Стаття надійшла до редакції 26 жовтня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Ляшенко О.Ф. Методический подход к оценке последствий регуляторных решений для социально-экономического развития : матер. XXIІ международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». – Минск, 2021. – С. 38–44.
2. Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О., Ляшенко О.Ф. Аналіз впливу регуляторного акту щодо підвищення вантажних залізничних тарифів на інтереси держави, суб’єктів господарювання та громадян // Економіка і держава. – 2021. – № 11. – С. 65–73.
3. Тупальська О. Земельний податок для «Укрзалізниці»: хто виграє і програє від його скасування? / AgroPolit.com. – 2020. – 13 лют. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : agropolit.com/spetsproekty/691-zemelniy-podatok-dlya-ukrzaliznitsi-hto-vigraye-i-progoraye-vid-yogo-skasuvannya (дата звернення: 26.10.2021).


-->