Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 57–70
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.057

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

УДК 330.55:620.9:330.36

JEL: C40

ЧЕРЕВАТСЬКИЙ Данило Юрійович1, СМІРНОВ Роман Георгійович2

1Інститут економіки промисловості НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/http://www.researcherid.com/rid/C-3166-2018
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4038-6393
2Університет Делхаузі, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5971-8541


НОВИЙ ПІДХІД ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ


На макроекономічному рівні споживання первинних енергоресурсів є детермінованим чинником економічного розвитку, що виправдовує актуальність і важливість розробки відповідної математичної моделі. Незважаючи на велику кількість, а саме –– декілька тисяч, наукових праць з проблем взаємозалежності зростання макроекономік і витрат первинних енергетичних ресурсів, закономірності так і не виявлено, що обумовило провідних учених звернутися до наукової спільноти із закликом винайти нові підходи замість звичних методів, заснованих на наборі загальних змінних для різних країн і різних інтервалів часу.
З використанням інструментів керованих даними динамічних систем, які в міжнародній практиці відомі як Data-driven dynamical systems, і Гамільтонової механіки визначено взаємозв'язок між витратами енергії та шляхом, що проходить конкретна національна економіка в економічному просторі.
Основою для розрахунків є часові ряди, які описують еволюцію сукупного ВВП, перерахованого оригінальним способом з грошових одиниць у лінійні геометричні розміри, а також енергоресурси, які споживаються за фіксований період часу.
Актуальність отриманих математичних співвідношень підтверджується через порівняння прогнозів поведінки математичної моделі з емпіричними даними, отриманими для чотирьох країн: Канади, Польщі, Росії та України. У всіх чотирьох випадках модель продемонструвала високоточну відповідність фактичним даним.
Запропонований підхід апроксимації еволюції економічних показників і споживання енергії параболами є основою для розробки загальної теорії, яка може бути використана для аналізу економічних показників широкого спектра національних економік і регіонів світу.


Ключові слова:макроекономічний рівень; споживання первинної енергії; економічний розвиток; керовані даними динамічні системи; Гамільтонова механіка; витрати енергії; пройдений в економічному просторі шлях.

Оригінал cтатті англійською мовою (cтор. 57 - 70) ЗавантажитиЗавантажень : 21
Стаття надійшла до редакції 6 серпня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Asafu-Adjaye J. The relationship between energy consumption, energy prices and economic growth: time series evidence from Asian developing countries // Energy Economics. – 2000. – No. 22 (6). – P. 615–625.
2. Lee Ch.-Ch. Energy consumption and GDP in developing countries: A cointegrated panel analysis // Energy Economics. – 2005. – Vol. 27. – No. 3. – P. 415–427.
3. Ozturk I.A. A literature survey on Energy-growth nexus // Energy Policy. – 2010. – Vol. 38. – No. 1. – P. 340–349.
4. Belke A., Dobnik F., Dreger C. Energy consumption and economic growth: New insights into the co-integration relationship // Energy Economics. – 2011. – Vol. 33. – No. 5. – P. 782–789.
5. Suganthi L., Samuel A.A. Energy models for demand forecasting – A review // Renewable and sustainable Energy Reviews. – 2012. – Vol. 16. – No. 2. – P. 1223–1240.
6. Pirlogea C., Cicea C. Econometric perspective of the energy consumption and economic growth relation in European Union // Renewable and sustainable Energy Reviews. – 2012. – Vol. 16. – No. 8. – P. 5718–5726.
7. Череватский Д.Ю., Чекина В.Д. О связях между энергопотреблением и экономическим ростом: аналитический обзор // Экономика промышленности. – 2015. – No. 3 (71). – С. 21–30.
8. Chentanavat J., Hunt L.C., Pierce R. Does energy consumption cause economic grows? Evidence from a systematic study of over more 100 countries // Journal of Policy Modeling. – 2008. – No. 30. – P. 209–220.
9. Хелбинг Т., Кан Д.Ш., Кумхор М. и др. Дефицит нефти, рост глобального дисбаланса. Перспективы развития мировой экономики. – Вашингтон : Международный валютный фонд, 2011. – С. 95–133.
10. Григорьев Л.М., Кудрин А.А. Экономический рост и спрос на энергию // Экономический журнал ВШЭ. – 2013. – № 3. – С. 390–406.
11. Stern D.I. Energy-GDP relationship / The New Palgrave Dictionary of Economics ; [P. Macmillan (Ed.)], 2015.
12. Liu W.C. The Relationship between primary energy consumption and real gross domestic product: Evidence from major Asian countries // Sustainability. – 2020. – No. 12 (6) (doi: doi.org/10.3390/su12062568).
13. Deichmann U., Reuter A., Vollmer S., Zhang F. Relationship between energy intensity and economic growth: new evidence from a multi-country multi-sector data set // World Bank Policy Research Working Paper. – 2018. – No. 8322 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ssrn.com/abstract=3113873
14. Beaudreu B.C. The economies of speed, KE = 1/2mv2 and the productivity slowdown // Energy. – 2017. – № 124. – P. 100–113.
15. Smirnov R.G., Wang K. In search of a new economic model determined by logistic growth // E. Journal Appl. Math. – 2020. – No. 31 (2). – P. 339–368.
16. Hirsch M.W. The dynamical systems approach to differential equations // Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). – 1984. – № 11 (1). – P. 1–64.
17. Woodall P. The Big Mac Index // The Economist. – 1986. – Sept. 06.
18. Boothby W. An Introduction to Differential Manifolds and Riemannian Geometry. – New York : Academic Press, 1975.
19. Weatherall J.O. The Physics of Wall Street. Mariner Books Houghton Mifflin Harcourt. – Boston, 2013.
20. Cohen A. An Introduction to the Lie Theory of One-Parameter Groups. – DC Health & Company, 1911.-->