Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 83–92
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.12.083

ВИЗНАЧНА ПОСТАТЬ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

УДК

JEL: B31, D50, E64, P11, P20

КОЛОДКО Гжегож Вітольд1

1Центр економічних досліджень трансформації, інтеграції та глобалізації «TIGER» при Університеті Козмінського, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602484825
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org 0000-0001-7015-5612


ЯНОШ КОРНАЇ ТА ЙОГО ПАМ'ЯТНА ТВОРЧІСТЬ


Янош Корнаї – найвидатніший економіст соціалістичних і постсоціалістичних країн за останні 50 років. Він був всесвітньо відомим ученим, який залишив по собі величезну спадщину праць, опублікованих більш як 20 мовами. Його теорія системної нерівноваги в централізовано плановій економіці, концепція жорстких і м'яких бюджетних обмежень та економічного дефіциту мали революційне значення для наукового тлумачення процесів виробництва, розподілу і нагромадження капіталу в державних соціалістичних економіках. Особливо вагомим був його внесок у політичну економію соціалізму, курс якої він викладав у Гарвардському університеті. При аналізі соціалістичної системи Корнаї, по суті, задовольнявся описовим підходом, тоді як у працях, опублікованих після 1989 р., він акцентував увагу на нормативній економіці, пропонуючи напрями структурної реформи, інституційного будівництва і економічної політики в перехідному постсоціалістичному періоді. Велике значення має його остання книга, в якій порівнюється нерівновага, що характеризується дефіцитами при соціалізмі, з нерівновагою, характерною для надлишків при капіталізмі.
Проаналізовано еволюцію теоретичної думки цього видатного економіста та її вплив на реальні економічні процеси. Надано полемічних коментарів щодо інтерпретації економічних і соціальних процесів, які відбуваються в Китаї.


Ключові слова:Янош Корнаї; нерівновага; дефіцит; жорсткі бюджетні обмеження; соціалізм.

Стаття надійшла до редакції 26 листопада 2021 р.

Список використаної літератури

1. Kornai J. Anti-Equilibrium: On Economic System Theory and the Task of Research. – North Holland, Amsterdam.
2. Kornai J. By Force of Thought: Irregular Memoirs of an Intellectual Journey. Cambridge, Mass. – London : MIT Press.
3. Kornai J. Economics of Shortage. – North-Holland, Amsterdam.
4. Kolodko Grzegorz W. Fazy w zrostu gospodarczego w Polsce (Economic growth phases in Poland) // Gospodarka Planowa. – 1979. – No. 3. – P. 137–143.
5. Kornai J. The Socialist System: The Political Economy of Communism. –Princeton, New Jersey : Princeton University Press.
6. Kolodko Grzegorz W. Stabilization Policy in Poland: Challenges and Constraints / Research Institute of Finance, Warsaw // Working Papers. – 1989. – No. 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tiger.edu.pl/kolodko/working/if/IF_working_papers_nr3.pdf
7. Kolodko Grzegorz W., Ostrowski M., Rosati D. Stabilization Policy in Poland: Challenges and Constraints / World Institute for Development Economics Research of the United Nations University, UNU-WIDER, Helsinki // WIDER Working Papers. – 1990. – WP 81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.wider.unu.edu/sites/default/files/WP81.pdf
8. Kolodko Grzegorz W., Gotz-Kozierkiewicz D., Skrzeszewska-Paczek E. Hyperinflation and Stabilization in Postsocialist Economies. – Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, 1992.
9. Kornai J. Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy: Two Essays on the Nature of Capitalism. – NewYork : Oxford University Press, 2014.
10. Gorbachev M.S. Perestroika and New Thinking: A Retrospective / Russiain Global Affairs. – 2021. – 08 Sep. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : eng.globalaffairs.ru/articles/perestroika-and-new-thinking/ (дата звернення: 27.10.2021).
11. Kornai J. The Affinity between Ownership and Coordination Mechanisms: The Common Experience of Reformin Socialist Countries / UNU-WIDER, Helsinki : Research for Action, 1990.
12. Kolodko Grzegorz W., MacMahon W. Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach // Kyklos. – 1987. –Vol. 40. – Fasc. 2. – P. 176–197 (doi: doi.org/10.1111/j.1467-6435.1987.tb02671.x).
13. Kolodko Grzegorz W. Shortageflation 3.0: War Economy – State Socialism – Pandemic Crisis //Acta Oeconomica, Special Issue. – 2021 (forthcoming).
14. Kornai J. The Role of the State in a Post-Socialist Economy / Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ), Warsaw // Distinguished Lectures Series. – 2001. – No. 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/kornai.pdf (дата звернення: 27.10.2021).
15. Piatkowski M. Europe's Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018.
16. Kolodko Grzegorz W. Socialism, Capitalism, or Chinism? // Communist and Post-Communist Studies. – 2018. – Vol. 51. – Iss. 4. – P. 285–298 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : online.ucpress.edu/cpcs/article-abstract/51/4/285/567/Socialism-capitalism-or-Chinism?redirectedFrom=fulltext
17. Nuti D.M. The Riseand Fall of Socialism / Dialogue of Civilizations Research Institute. – Berlin, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : doc-research.org/2018/05/rise_and_fall_of_socialism/ (дата звернення: 27.10.2021).
18. Popov V. Mixed Fortunes: An Economic History of China, Russia, and the West. – NewYork : OxfordUniversityPress, 2014.
19. Kornai J. The Soft Budget Constraints // Kyklos. – 1986. – Vol. 39. – No. 1. – P. 3–30.
20. Kornai J. From Socialism to Capitalism. – Budapest ; NewYork : Central European University Press, 2008.
21. Kornai J. Economists shareblame for China’s ‘monstrous’ turn // Financial Times. – 2019. – July 11.


-->