Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 12/2021

Ekon Ukr. 2021 (12): 93–98

ПАМ'ЯТАЄМО

УДК

JEL:

ПАНЧЕНКО Євген Григорович1, ШНИРКОВ Олександр Іванович2

1ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-8650-8029
2Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Research ID : http://www.researcherid.com/rid/AAB-8575-2019
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2493-4284


ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ УЧЕНОГО-МІЖНАРОДНИКА, ФУНДАТОРА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ БІЗНЕС-ОСВІТИ В УКРАЇНІ ПРОФЕСОРА А.М. ПОРУЧНИКА


Висвітлено життєвий шлях одного з провідних українських учених-міжнародників, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Михайловича Поручника, який пішов з життя наприкінці цього року.
А.М. Поручник визначався природною обдарованістю, завдяки якій після закінчення школи із золотою медаллю у Волинській області, а згодом і економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1972 р, зробив блискучу професійну кар’єру в одному з провідних економічних навчальних закладів України – Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Натхненна праця, дисципліна й особлива відповідальність завжди були притаманні А.М. Поручнику на всіх посадах від аспіранта до завідувача кафедри міжнародної економіки, фундатора і беззмінного директора Інституту бізнес-освіти – однієї з перших і провідних бізнес-шкіл України, що удостоєна численних національних і міжнародних нагород.
А.М. Поручник був співзасновником вітчизняної науково-освітньої школи «Глобальне конкурентне лідерство», у рамках якої захищено 12 докторських і понад 60 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 220 наукових праць, зокрема 30 колективних та індивідуальних монографій, 15 вузівських підручників, численні наукові статті з проблем сучасного світогосподарського розвитку українською та іноземними мовами, що дістали міжнародне визнання. Особливе місце відведено виданню А.М. Поручником у співавторстві з Д.Г. Лук’яненком і Я.М. Столярчук україномовного й англомовного фундаментального підручника «Міжнародна економіка». Окреслено вирішальну роль А.М. Поручника у створенні в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Інституту бізнес-освіти, який слугує успішним прикладом закладу сучасної поствузівської підготовки і підвищення кваліфікації в Україні з урахуванням досвіду провідних бізнес-шкіл світу.


Ключові слова:

Стаття надійшла до редакції 25 листопада 2021 р.

Список використаної літератури-->