Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2022

Ekon Ukr. 2022 (4): 37–49
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.04.037

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

УДК 338.2

JEL: G24, L24, O32, O33

ДИБА Михайло Іванович1, ГЕРНЕГО Юлія Олександрівна2

1ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204024549
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2007-9572
2ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Research ID : http://www.researcherid.com/rid/https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57148192200
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4929-0411


ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ СТАРТАПІВ В УМОВАХ COVID-19


Експертні дослідження свідчать, що ускладнення епідеміологічної ситуації у світі, посилення наслідків кризи і карантинних обмежень призводять до появи низки додаткових проблем для бізнесу. Зокрема, найбільш вразливими до проявів пандемії виявилися венчурні стартапи, адже криза COVID-19 заклала основу для зниження купівельної спроможності споживачів, посилення труднощів у частині постачання сировини і ресурсів через карантинні обмеження.
Незважаючи на розширення можливостей венчурного бізнесу в Україні, фінансова підтримка венчурних стартапів усе ще залишається досить новим напрямом. Окремі аналітичні дослідження підтверджують збільшення інвестицій у розвиток венчурних стартапів. У структурі джерел фінансування вітчизняних стартапів експерти Aventures Capital відзначають посилення ролі венчурних фондів. Зокрема, у вітчизняній екосистемі з’явилася низка нових фондів, які зайняли позиції найбільш активних інвесторів, а саме Adventure Labs, Pragmatech Ventures, Bee Ventures.
У свою чергу, як в Україні, так і у світі в цілому зростає потреба в залученні фінансових ресурсів для підтримки венчурних стартапів з використанням широкого спектра джерел в умовах посилення коронакризи. Обґрунтовано джерела фінансування венчурних стартапів з урахуванням негативних наслідків кризи COVID-19. Оцінено тенденції фінансування венчурних стартапів у країнах ОЕСР, що дозволило дійти висновку стосовно збереження доцільності їх фінансування під час коронакризи. Наведено характеристики найбільших інвестицій у венчурні стартапи в Україні у 2020 р. Обґрунтовано ключові характеристики і переваги бутстрепінгу для розвитку венчурних стартапів з огляду на можливі ризики такої форми підтримки стартапів в умовах кризи COVID-19. Оцінено потенціал і ризики венчурного і грантового фінансування в умовах коронакризи. Досліджено потенціал і ризики залучення ресурсів на краудфандингових платформах з метою підтримки венчурних стартапів.


Ключові слова:венчурний стартап; бутстрепінг; венчурне фінансування; грантове фінансування; краудфандинг.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 37 - 49) ЗавантажитиЗавантажень : 15
Стаття надійшла до редакції 22 грудня 2021 р.

Список використаної літератури

1. Twiss B., Goodridge M. Managing Technology For Competitive Advantage: Integrating Technological And Organisational Development: From Strategy To Action. USA, Trans-Atlantic Publications, 1989. 264 p.
2. Markopoulos E., Umar O., Vanharanta H. Agile Start-up Business Planning and Lean Implementation Management on Democratic Innovation and Creativity. In: International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications. Cham, Springer, 2019. P. 885–895.
3. Cacciolatti L., Rosli A., Ruiz-Alba J.L., Chang J. Strategic alliances and firm performance in startups with a social mission. Journal of Business Research. 2020. Vol. 106. P. 106–117.
4. Franck S.D., Wylie L.E. Predicting outcomes in investment treaty arbitration. Duke Law Journal. 2015. Vol. 65. P. 459–525.
5. Kinash, I., Andrusiv U., Golovnia O., Popadynets I. Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Management Science Letters. 2019. Vol. 9 (13). P. 2403–2414.
6. Blockab J., Fischab C., Vismaracd S.,Andresa R. Private Equity Investment Criteria: an Experimental Conjoint Analysis of Venture Capital, Business Angels, and Family Offices. Journal of Corporate Finance. 2019. No. 58. P. 329–352
7. Fried I., Kokalitcheva K. Scoop: Facebook establishing a venture arm to invest in startups. June 11, 2020. URL: www.axios.com/facebook-establishing-a- venture-arm-to-invest-in-startups-91d9ee71-2282-4032-8f31-45b861a6ba9c.html (дата звернення: 14.10.2021).
8. Диба М.І., Гернего Ю.О.Джерела фінансування технологізації бізнесу та соціальної сфери в умовах епідеміологічних ризиків.Фінанси України. 2020. № 6. C. 93––104.
9. Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C., Kerwan A., Al-Jabir A., Iosifidis C., Agha M., Agha R.Thesocio-economicimplicationsofthecoronaviruspandemic (COVID-19): A review. InternationalJournalofSurgery. 2020. Vol. 78. P. 185–193. doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018
10. Block J.H., Fisch C., Hirschmann M.Thedeterminantsofbootstrapfinancingincrises: evidencefromentrepreneurialventuresinthe COVID-19 pandemic. SmallBusEcon. 2021. doi.org/10.1007/s11187-020-00445-6
11. Lavender J., Moore C., Smith K. VenturePulseQ2 2020. Global analysis of venture funding. KPMG PrivateEnterprise, 2020. 100 p. URL: assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/07/venture-pulse-q2-2020-global.pdf
12. Огородник В.О.Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Вип. 3 (44). С. 103–105.
13. GernegoIu. ThePotentialforInnovativeDevelopmentofCrowdfunding. Економіка розвитку. 2016. № 3. С. 5–12.-->