Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2022

Ekon Ukr. 2022 (4): 50–73
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.04.050

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УДК 339.9:330.341.1

JEL: F02, F15, O38, O52

ПІДОРИЧЕВА Ірина Юріївна1

1Інститут економіки промисловості НАН України, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/ https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217304933
OrcID ID : https://orcid.org/ https://orcid.org/0000-0002-4622-8997


ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ В єс І СПІВПРАЦІ ЙОГО КРАЇН-ЧЛЕНІВ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ


Обґрунтовано важливість і актуальність теоретичного осмислення проблем започаткування і розвитку процесів європейської інтеграції. Виокремлено, систематизовано й розкрито сутність ключових теоретичних підходів і концепцій до вивчення явища європейської інтеграції, серед яких: федералізм, функціоналізм, неофункціоналізм, міжурядовий підхід, ліберальний міжурядовий підхід, концепція політичних мереж, теорія багаторівневого управління, інституційний підхід, теорія дезінтеграції. Охарактеризовано співпрацю європейських країн у сфері досліджень та інновацій з позиції окремих теоретичних підходів. З’ясовано, що фундамент європейської інтеграції у цій сфері було закладено на початкових етапах заснування ЄС і відтоді наукова співпраця між країнами була істотно поглиблена та розширена як у географічному, так і в секторальному сенсах.
Розкрито еволюцію теоретичних ідей щодо європейської інтеграції відповідно до періодизації А. Вінер і Т. Діца, які поділили ці ідеї за історичним і сутнісним контекстами на три фази: пояснювальну, аналітичну і конструктивну. Дану періодизацію розширено й адаптовано до сучасних умов і викликів, виходячи з кризових процесів у розвитку ЄС, шляхом доповнення її четвертою фазою — дезінтеграційноюз періодом домінування починаючи з 2008 р. і дотепер. Ця назва, однак, не говорить про обов’язкове руйнування чи розпад ЄС, узагальнення теоретичних ідей щодо дезінтеграційних процесів свідчить про значну розбіжність між існуючими поглядами авторів євроскептичного нахилу, які у своїх оцінках частіше схиляються до необхідності зміни або коригування напрямів євроінтеграційного розвитку відповідно до нових реалій та очікувань країн. Зроблено акцент на необхідності теоретичного осмислення майбутніх сценаріїв розвитку інтеграції в ЄС у контексті формування нової історичної реальності, пов’язаної з військовим вторгненням РФ на територію незалежної України.


Ключові слова:європейська інтеграція; Європейський Союз; теорія європейської інтеграції; кризові процеси; дезінтеграція; сфера досліджень та інновацій; сценарії розвитку інтеграції в ЄС; війна в Україні; нова історична реальність.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 50 - 73) ЗавантажитиЗавантажень : 23
Стаття надійшла до редакції 30 листопада -0001 р.

Список використаної літератури

1. Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., Московская школа политических исследований, 2000. 664 с.
2. Горбулін В. Ціннісні ресурси війни і миру: український формат. Стратегічні пріоритети. 2018. № 40 (3). С. 11––17.
3. Гриценко А., Борзенко О., Бурлай Т. Досягнення та виклики європейської інтеграції України. Журнал європейської економіки. 2021. Т. 20. № 3 (78). С. 548––572.
4. Євроатлантичний вектор України. Нац. допов. Ред. кол.: С.І. Пирожков, І.О. Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ, Національна академія наук України, 2019. 328 с.
5. Мельник О., Пашков М., Поляков Л. Сунгуровський М. Партнерство Україна –– ЄС у безпековій сфері: сучасний стан і перспективи. Київ, Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, 2021. 71 с.
6. Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Дестабілізація Європи: гібридна війна РФ. Cтратегічна панорама. 2021. № 1-2. С. 5––29. doi.org/10.53679/2616-9460.1-2.2021.01
7. Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна –– ЄС. В. Сіденко (керівник проекту) та ін. Київ, Заповіт, 2018. 214 с.
8. Рєзніков В.В. Державна політика у сфері європейської інтеграції України: теорія, методологія, практика. Моногр. Харків, НУЦЗУ, 2020. 325 с.
9. Савельєв Є., Куриляк В., Лизун М., Ліщинський І. Концепція «Вишеградська четвірка + Україна»: реальність і перспективи. Вісник економічної науки України. 2019. № 1 (36). С. 115––121.
10. Сіденко В.Р. Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС: витоки та перспективи. Економіка та прогнозування. 2017. № 1. С. 7––30. doi.org/10.15407/eip2017.01.007
11. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. Нац. допов. Ред. кол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ, НАН України, 2016. 284 с.
12. Diez T., Wiener А. Introducing the Mosaic of Integration Theory. KFG Working Paper Series. 2018. No. 88, May. Freie Universität Berlin, 2018. 33 р.
13. McCormick J. European Union Politics. London, Palgrave Macmillan, 2011. 468 р.
14. Mitrany D. A Working Peace System: An Argument for the Functional Development of International Organization. London, Royal Institute of International Affairs, 1943. 56 р.
15. Haas Ernst B. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957. Foreword by Desmond Dinan. New Introduction by Ernst-B. Haas. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2004. 552 p.
16. Hoffman S. The European Sisyphus: Essays on Europe, 1964-1994. San Francisco, Westview Press, 1995. 326 p.
17. Moravcsik A. Preferences and Power in the European Community: a Liberal Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies. 1993. Vol. 31 (4). P. 473––524.
18. Börzel T. Organizing Babylon - on the Different Conceptions of Policy Networks. Public Administration. 1998. Vol. 76. No. 2. P. 253––273.
19. Amosha O., Pidorycheva I., Zemliankin A. Key trends in the world economy development: new challenges and prospects. Science and Innovation. 2021. Vol. 17. No. 1. Р. 3––17. doi.org/10.15407/scine17.01.003.
20. Slaughter A.-M. The Real New World Order. Foreign Affairs. 1997. Vol. 76. No. 5. Р. 183––197. doi.org/10.2307/20048208.
21. Marks G. Structural policy in the European community. A.M. Sbragia (Ed.). In: Europolitics: Institutions and Policymaking the ‘New’ European Community. Washington, DC, The Brookings Institute, 1992. P. 191––224. URL: garymarks.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/13018/2016/09/marks-Structural-Policy-in-the-European-Community.pdf
22. Marks G. Structural policy and multilevel governance in the EC. A.W. Cafrany, G.G. Rosenthal (Eds.). In: The State of the European Community. Boulder, CO, Lynne Riemer, 1993. P. 391––409. URL: garymarks.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/13018/2016/09/marks-Structural-Policy-and-Multilevel-Governance.pdf
23. Hooghe L., Marks G. Multi-Level Governance and European Integration. Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, 2001. 272 р.
24. Підоричева І.Ю. Науково-технологічне та інноваційне співробітництво між Україною та Європейським Союзом: перспективи і стратегічні напрями розвитку. Економіка України. 2022. № 2. С. 50—74. doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.050
25. Chesbrough H. Open Innovation: The New Perspective for Creating and Profiting from Technology. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press, 2003. 227 p.
26. Ladrech R. Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal of Common Market Studies. 1994. Vol. 32 (1). P. 69—88.
27. Radaelli C.M. The Europeanization of Public Policy. In: The Politics of Europeanization. K. Featherstone, C. Radaelli (Eds.). Oxford, Oxford University Press, 2003. Р. 27—56. URL: ceses.cuni.cz/CESES-93-version1-4_1_1.pdf
28. Wiener A., Diez T. European Integration Theory. New York, Oxford University Press, 2009. 295 p.
29. Hempson III Donald A. European Disunion: The Rise and Fall of a Post-War Dream? Origins: Current Events in Historical Perspective. 2013, July. URL: origins.osu.edu/article/european-disunion-rise-and-fall-post-war-dream?language_content_entity=en (дата звернення: 11.03.2022).
30. Scheller H., Eppler A. European Disintegration - Non-existing Phenomenon or a Blind Spot of European Integration Research? Preliminary Thoughts for a Research Agenda. Institute for European Integration Research. Working Paper. 2014. No. 02. 46 p.
31. European Disunion: Between Sovereignty and Solidarity. J. Hayward, R. Wurzel (Eds.). New York, Palgrave Macmillan, 2012. 337 p. doi.org/10.1057/9781137271358
32. Woods N. The European Disunion: How the Continent Lost its Way. Voices. 2015. 18 Dec. URL: www.bsg.ox.ac.uk/blog/european-disunion-how-continent-lost-its-way (дата звернення: 18.02.2021).
33. Vollaard H. Explaining European Disintegration. Journal of Common Market Studies. 2014. Vol. 52 (5). Р. 1142—1159.
34. Schmitter P. European Disintegration? A Way Forward. Journal of Democracy. 2012. Vol. 23 (4). P. 39—48.
35. Vollaard H. European Disintegration: A Search for Explanations. London, Palgrave Macmillan, 2018. URL: link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-137-41465-6%2F1.pdf
36. Jones E. Towards a theory of disintegration. Journal of European Public Policy. 2018. Vol. 25 (3). P. 440—451. doi.org/10.1080/13501763.2017.1411381.
37. Webber D. How likely is it that the European Union will disintegrate? A critical analysis of competing theoretical perspectives. European Journal of International Relations. 2013. Vol. 20 (2). P. 341—365.
38. Schimmelfenning F. EU crisis and reform: is differentiated integration the answer? Groupe d’études géopolitiques. Working Paper. 2020. June. URL: legrandcontinent.eu/fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/GEG_EU-crisis-and-reform-is-differentiated-integration-the-answer.pdf
39. Charlemagne. The return of Jaques Delors. The Economist. 2004, 12 Feb. URL: www.economist.com/europe/2004/02/12/the-return-of-jacques-delors (дата звернення: 04.03.2022).
40. Berend I.T. The Contemporary Crisis of the European Union: Prospects for the Future. Abingdon, Oxon; New York, Routledge, 2017. 170 p.
41. Soros G., Schmitz G. The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival? New York, Public Affairs, 2014. 208 р.


-->