Економіка України
Видається з вересня 1958 р.
Login

№ 4/2015

Ekon Ukr. 2015 (4): 19–27

УДК

JEL:

КІСТЕРСЬКИЙ Леонід Леонідович1

1Донецький національний університет імені Василя Стуса; Інститут міжнародного ділового співробітництва, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-5993-763X


ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ: СТРИМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК


Викладено парадигму системи європейської безпеки, витоки “плану Маршалла”, роль Дж. Кеннана в обґрунтуванні зовнішньополітичного підходу Радянського Союзу та Росії до Європи. Проаналізовано інституціональні основи “плану Маршалла” та механізми співпраці країн на базі проектного управління з точки зору реформування економіки України. Запропоновано стратегію міжнародного співробітництва з урахуванням позитивного європейського досвіду та конкретні кроки щодо реорганізації системи державного управління України з метою узгодження національних пріоритетів із завданнями Угоди про асоціацію.


Ключові слова:

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 19 - 27) ЗавантажитиЗавантажень : 107
Оригінал cтатті російською мовою (cтор. 19 - 27) ЗавантажитиЗавантажень : 84
Стаття надійшла до редакції 11 лютого 2015 р.

Список використаної літератури

1. For European recovery: The fiftieth anniversary of the Marshall plan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/.
2. The Marshall plan: a retrospective ; [edited by S. Hoffman and C. Maier]. – Boulder : Westview Press, 1984. – 143 p.
3. Hogan M.J. The Marshall plan. America, Britain and the reconstruction of Western Europe, 1947–1952. – New York : Cambridge University Press, 1989. – 500 p.
4. Кістерський Л., Бурляй Г., Липова Т. “План Маршалла” для України // Стратегічна панорама. – 2000. – № 3-4.
5. Kistersky L. Regional policy of Ukraine after regaining sovereignty / Innovation education regional development. – Nowy Sacz, Poland, 1998. – P. 302–310.
6. Кістерський Л.Л. Економічна безпека України // Наука і оборона. – 1999. – № 2.
7. Kistersky L. New dimensions of the international security system after the cold war. – New York : Stanford University, 1996. – 38 p.
8. Вулфенсон Дж. Коалиция во имя перемен. Обращение к Совету управляющих Все мирного банка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.worldbank.org/.
9. Kistersky L., Prigmore K., Sics U., Prigmor B., Lypova T. Donor development resources – aid programming and implementation guide. – K. : Kyiv University, 2012. – 141 p.
10. Kistersky L. Aid effectiveness management for economic reforms in Ukraine // Науко вий вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – № 1. – С. 37–43.
11. Kистерский Л. Путь в Европу: дорожная карта Библии. – Еженедельник “2000”. – 2013. – 4 сентября.